Đường dẫn truy cập

Bỉ chấp thuận một dự luật cho các cặp đồng tính luyến ái nhận con nuôi


Các nhà lập pháp tại Bỉ đã chấp thuận một dự luật cho các cặp đồng tính luyến ái được quyền nhận con nuôi.

Hạ Viện Bỉ đã chấp thuận dự luật này ngày hôm nay với 77 phiếu thuận trên 62 phiếu chống. Thượng Viện Bỉ sẽ xem xét tới dự luật này để đưa ra biểu quyết chung cuộc vào tháng Ba sang năm.

Dự luật này sẽ cho các cặp đồng tính luyến ái được hưởng quyền nhận con nuôi như những cặp vợ chồng bình thường, và cho con cái của họ được đầy đủ quyền thừa kế và nối dõi.

Những người ủng hộ dự luật này nói rằng, các cặp đồng tính luyến ái tại Bỉ đã được phép kết hôn và nhận con nuôi, và cũng còn cho các gia đình đó được hưởng sự bảo vệ đầy đủ của luật pháp.

Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo và các thành phần bảo thủ khác phản đối dự luật này.Nếu dự luật vừa kể được thông qua để thành luật thì Bỉ sẽ cùng với Tây Ban Nha và Thụy Điển là các nước thành viên trong Liên Hiệp Aâu Châu cho các cặp đồng tình luyến ái được hưởng đầy đủ quyền nhận con nuôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG