Đường dẫn truy cập

Anh nói nên tìm một giải pháp dung hòa cho vấn đề trợ cấp nông nghiệp


Thủ Tướng Tony Blair nói rằng Anh quốc sẽ có phần đóng góp công bằng của mình vào những chi phí trong việc phát triển kinh tế cho các nước thành viên mới của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng không từ bỏ khoản bồi hoàn ngân sách nếu không có những cải tổ trong lãnh vực trợ cấp nông nghiệp.

Anh muốn cắt giảm trợ cấp nông nghiệp, một ngân khoản lớn trong ngân sách của Liên Hiệp Âu Châu, nhưng ý kiến đó đã bị phản đối dữ dội, đặc biệt là từ phía Pháp. Anh nhận được khoản bồi hoàn ngân sách vì Anh không nhận được bao nhiêu trợ cấp nông sản.

Hôm qua, tại Budapest, các nước thành viên mới của Liên Hiệp Âu Châu tuyên bố rằng, họ sẽ xem xét đến một giải pháp dung hòa bằng cách chấp nhận việc giảm bớt viện trợ phát triển cho họ để đổi lấy việc dễ nhận được những khoản trợ cấp để hiện đại hóa nền kinh tế của họ.

Một số người Anh mô tả ý kiến cho rằng Anh có thể muốn từ bỏ khoản bồi hoàn ngân sách như một sự “đầu hàng”. Nhưng, hôm nay, tại Budapest, Thủ Tướng Tony Blair đã nói rằng tốt nhất là nên tìm một giải pháp dung hòa.

XS
SM
MD
LG