Đường dẫn truy cập

HÐBA sẽ thông qua nghị quyết gia hạn nhiệm quyền của liên minh tại Iraq


Các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc nói hôm nay Hội Đồng Bảo An chắc sẽ thông qua một nghị quyết gia hạn nhiệm quyền của lực lượng đa quốc do Hoa Kỳ cầm đầu tại Iraq.

Một bản dự thảo văn kiện nghị quyết này mà đài VOA nhận được nói rằng, nhiệm quyền sẽ được gia hạn tới ngày 31 tháng 12 năm 2006. Văn kiện vừa kể quy định rằng Hội Đồng Bảo An sẽ duyệt lại nhiệm quyền Bắc Kinh chậm nhất là tháng Sáu năm 2006 và rằng Hội Đồng Bảo An có thể chấm dứt nhiệm quyền này bất cứ lúc nào nếu được chính phủ Iraq yêu cầu.

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc thiết lập nhiệm quyền của lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo để hoạt động tại Iraq hồi tháng Sáu năm 2004, khoảng 15 tháng sau cuộc tiến quân vào Iraq lật đổ Saddam Hussein.

Thủ Tướng lâm thời của Iraq, ông Ibrahim Jafari đã kêu gọi gia hạn nhiệm quyền này trong một là thư gởi cho Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước.

Các nguồn tin ngoại giao nói rằng hành động này có mục đích tránh cho chính phủ mới của Iraq gặp những thách đố chính trị trong việc minh thị chấp thuận sự tiếp tục hiện diện quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG