Đường dẫn truy cập

Các quốc gia cấp viện cam kết gần 7 triệu đôla giúp Việt Nam thực thi một kế hoạch 6 tháng để phòng chống bệnh cúm gà


Hôm thứ năm, các quốc gia cấp viện đã cam kết gần 7 triệu đôla để giúp Việt Nam thực thi một kế hoạch 6 tháng do các cơ quan Liên hiệp quốc soạn thảo để phòng chống bệnh cúm gà.

Ngân khoản cấp viện được loan báo trong một buổi lễ tại Hà Nội. Số tiền sẽ được sử dụng để chủng ngừa gà vịt và nâng cấp các phòng thí nghiệm thú y, cũng như để cải tiến việc phát hiện sớm và thực thi các biện pháp khác nhằm bảo vệ sức khỏe con người.

Bản tin của AFP đánh đi từ Hà Nội ghi nhận lời phối hợp viên chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam, ông Jordan Ryan nói rằng khi ký kết chương trình này, chính phủ Việt Nam đã chứng tỏ quyết tâm giảm thiểu nguy cơ của một đại dịch cúm gà toàn cầu phát khởi từ Việt Nam.

Kế hoạch khẩn cấp đã được phác thảo với sự trợ giúp của 3 cơ quan Liên hiệp quốc, cơ quan phát triển LHQ, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Lương nông LHQ.

Các chuyên gia quốc tế và các vị đại sứ nước ngoài đã cứu xét các biện pháp hôm thứ năm trước khi kế hoạch được chính thức phát động tại bộ nông nghiệp ở Hà Nội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG