Đường dẫn truy cập

Ý kiến của dân chúng Pháp đối với Lễ Quốc Khánh năm nay tại Việt Nam


Phan Ngọc tường trình từ Paris về ý kiến của dân chúng Pháp đối với Lễ Ðộc Lập năm nay tại Việt Nam.

XS
SM
MD
LG