Đường dẫn truy cập

Chủ tịch Việt Nam Trần Đức Lương kêu gọi thúc đẩy tiến trình cải cách và hiện đại hóa


Theo tin của hãng AFP đánh đi từ Hà Nội, trong bài diễn văn đọc nhân dịp mừng năm thứ 60 Ngày Độc Lập, chủ tịch Trần Đức Lương của Việt Nam kêu gọi thúc đẩy mau hơn tiến trình cải cách và hiện đại hóa.

Ông Trần Đức Lương nói rằng, toàn thể nhân dân Việt Nam phải chung sức tiếp tục đổi mới hầu thực hiện thành công mục tiêu của đất nước trong năm 2005 và đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Chủ tịch Trần Đức Lương cũng nói rằng, Việt Nam vẫn còn là một nước chưa phát triển về kinh tế, với tỷ lệ dân số nghèo khó đông đảo và toàn đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết hầu biến Việt Nam thành một nước phát triển trong những thập niên sắp tới.

Tuy nhiên ông Trần Đức Lương nói tiếp rằng, nạn quan liêu, lãng phí, và vô trách nhiệm vẫn còn đầy rẫy trong các ngành, các cấp, và nạn tham nhũng cùng các tệ nạn xã hội khác là mối lo nghiêm trọng của toàn thể xã hội.

Chủ tịch Trần Đức Lương cũng nói rằng Việt Nam muốn là một nước bạn và một đối tác với tất cả các nước khác và ông cũng kêu gọi hai triệu rưỡi người Việt ở nước ngoài, mà hầu hết là những người đã chạy ra khỏi nước sau khi các cuộc chiến tranh với Pháp và với Hoa Kỳ chấm dứt, giúp xây dựng Việt Nam thành một nước giầu mạnh.

Không có nhà lãnh đạo nước ngoài nào được mời tham dự cuộc diễn hành mừng ngày độc lập của Việt Nam nhưng các phái bộ ngoại giao tại hôm nay hiện diện đông đảo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG