Đường dẫn truy cập

Hoạt động giúp người nghèo tại Việt Nam cải thiện đời sống kinh tế của tổ chức Heifer


Heifer International là một tổ chức quốc tế phi chính phủ có mục đích chính là xóa đói giảm nghèo bằng trợ giúp phương tiện kiếm sống cho các gia đình nghèo. Tổ chức này đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1987 và hiện nay đang mở rộng hoạt động.

Chúng tôi đã đề cập đến một số hoạt động giúp phương tiện và kiến thức cho nông dân chăn nuôi để cải thiện đời sống kinh tế nhắm tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Gần đây tổ chức còn dự tính mở rộng chương trình trợ giúp cho dân nghèo để tiến tới các mục tiêu khác như giúp cho trẻ khuyết tật, phòng chống nạn buôn người và trợ giúp cho một số bệnh nhân HIV/AIDS.

Mời quí vị theo dõi các chi tiết sau đây về cố gắng tiếp cận với bệnh nhân HIV/AIDS của tổ chức này qua bài tường trình của Lan Phương từ Việt Nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG