Đường dẫn truy cập

Ðại diện của 6 nước thảo luận về việc đưa ra một thông cáo chung


Cuộc đàm phán đa quốc về chương trình hạt nhân của Bắc triều tiên diễn ra sang tới ngày thứ 5 tại Bắc kinh trong lúc các đại diện của Hoa kỳ và 5 nước khác thảo luận về việc đưa ra một thông cáo chung.

Hôm nay, phía Trung quốc đã trình bày bản dự thảo của một tuyên cáo về điều được gọi là ‘những nguyên tắc được tán đồng’ đối với chương trình hạt nhân của Bắc triều tiên. Trưởng phái đoàn Hoa kỳ, đại sứ Christopher Hill, nói rằng sự thỏa thuận đối với một tuyên cáo như thế là một việc rất quan trọng.

Đại sứ Hill nói thêm rằng tuy đây là một tuyên cáo ngắn gọn nhưng phải mất nhiều thời giờ để thương thuyết vì có tầm quan trọng rất cao.

Một trong những gút mắt chính của cuộc điều đình là lập trường của Bắc triều tiên đòi có được viện trợ và bảo đảm an ninh trước khi họ bắt đầu tháo dỡ chương trình hạt nhân.

Phía Hoa kỳ lại muốn Bình nhưỡng có hành động trước bằng cách hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG