Đường dẫn truy cập

LESSON #300: Rat race, Treadmill, Salt mine


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ nói về những công việc làm mà người Mỹ không thích. Có lẽ quý vị đã gặp các thành ngữ này một lần rồi, nhưng chúng tôi cũng xin ôn lại cho qúy vị nhớ. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Rat Race”, “Rat Race”.

TEXT: (TRANG): "Rat Race" nghĩa đen là cuộc chạy đua của các con chuột. Ta thấy Rat, đánh vần là R-A-T nghĩa là con chuột, và Race, R-A-C-E nghĩa là cuộc đua. Khi người Mỹ nhìn vào những con chuột chạy loanh quanh trong một cái chuồng để tìm thức ăn, không lúc nào ngừng nghỉ, thì họ đôi khi liên tưởng tới công việc làm của họ, lúc nào cũng là một sự cạnh tranh để chạy theo tiền bạc hay quyền lực mà không lúc nào ngưng. Trong thí dụ sau đây một luật sư sắp ăn xong bữa trưa với các bạn bè trong một tiệm ăn. Bà nói:

VOICE: (PAULINE): My, look at the time ! Almost two o’clock! I got to get back to the rat race. I’ve got clients coming in all afternoon.

TEXT: (TRANG): Luật sư này nói: Trời ơi, hãy nhìn đồng hồ xem. Gần hai giờ rồi. Tôi phải quay trở lại công việc của tôi. Tôi có các thân chủ đến gặp tôi suốt chiều nay.

Ta thấy có một từ mới là Client đánh vần là C-L-I-E-N-T nghĩa là khách hàng hay thân chủ. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): My, look at the time ! Almost two o’clock! I got to get back to the rat race. I’ve got clients coming in all afternoon.

TEXT: (TRANG): Quý vị nghĩ sao khi nghe thấy luật sư nói như vậy? Quý vị có thể nghĩ theo hai cách: Một là luật sư đó không thích công việc vất vả của mình, và hai là luật sư đó cố ý cho các bạn của bà thấy bà là người quan trọng, lúc nào cũng bận rộn, và có nhiều thân chủ.

Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( PAULINE): The second idiom is “Treadmill”, “Treadmill”.

TEXT: (TRANG): Treadmill, đánh vần là T-R-E-A-D-M-I-L-L, là một loại cối xay mà ngày xưa người ta bắt thú vật hay tù nhân đạp từng bước lên đó cho máy quay. Hiện nay Treadmill được dùng để chỉ cái máy cho những người muốn chạy bộ tại chỗ trên một dây chuyền trong nhiều tiếng đồng hồ. Người Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một công việc nhàm chán, buồn tẻ. Trong thí dụ sau đây chị Pauline vừa trở về nhà sau khi nghỉ hè hai tuần lễ tại tiểu bang California:

VOICE: (PAULINE): Well, it was a great holiday. But I’m afraid it’s back to the treadmill Monday morning with everybody else. At least I have two more weeks of vacation at Christmas time.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Quả thật là một cuộc nghỉ hè đầy vui thú. Nhưng tôi e rằng tôi phải quay trở lại công việc buồn chán của tôi vào sáng thứ hai này, như những người khác. Ít ra tôi còn hai tuần lễ nghỉ hè nữa vào lúc giáng sinh.

Những từ mới là Holiday, H-O-L-I-D-A-Y nghĩa là ngày lễ, và Christmas đánh vần là C-H-R-I-T-M-A-S nghĩa là lễ giáng sinh. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Well, it was a great holiday. But I’m afraid it’s back to the treadmill Monday morning with everybody else. At least I have two more weeks of vacation at Christmas time.

TEXT: (TRANG): Sau hết chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Salt Mine”, “Salt Mine”.

TEXT: (TRANG): Nếu Treadmill là một công việc buồn chán thì Salt Mine lại còn tệ hơn nữa. Salt, đánh vần là S-A-L-T nghĩa là muối, và Mine, M-I-N-E nghĩa là cái mỏ. Mỏ muối, nơi công nhân phải đào để lấy muối là một nơi tối tăm, lạnh lẽo và nguy hiểm. Ngày xưa chính phủ Sô viết thường đầy tù nhân chính trị đến làm việc tại các mỏ muối ở Siberia. Người Mỹ dùng Salt Mine để chỉ một việc làm buồn tẻ như nhà tù. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE: (PAULINE): I’ve been working in this place for 29 years. It’s a real salt mine and I’m just waiting to finish 30 years and retire and get a good pension.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi làm việc tại đây đã 29 năm. Thatä là một nơi buồn chán. Tôi đang chờ để làm cho xong 30 năm rồi về hưu và lãnh tiền hưu bổng đầy đủ.

Ta thấy từ Retire, R-E-T-I-R-E nghĩa là về hưu, và Pension, P-E-N-S-I-O-N, nghĩa là tiền hưu bổng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’ve been working in this place for 29 years. It’s a real salt mine and I’m just waiting to finish 30 years and retire and get a good pension.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới về công việc làm. Một là Rat Race nghĩa là một công việc bận rộn vất vả, hai là Treadmill là một việc nhàm chán, và ba là Salt Mine là một việc buồn tẻ như nhà tù. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG