Đường dẫn truy cập

Ngân Hàng Thế Giới và 5 nước trao tặng viện trợ khác cho Việt Nam vay 128 triệu đôla để cải thiện các tiêu chuẩn giáo dục


Ngân Hàng Thế Giới và 5 nước trao tặng viện trợ khác đã cho Việt Nam vay 128 triệu đôla để cải thiện các tiêu chuẩn giáo dục.

Theo tin AFP, Ngân Hàng Thế Giới cho Việt Nam vay 50 triệu đôla để cải thiện hạ tầng cơ sở, công tác giảng huấn, học liệu và sự tham gia của cộng đồng. Bỉ, Canada, Ủy Hội Âu Châu, New Zealand và Anh quốc cung cấp thêm ngân khoản để nâng số tiền này lên 128 triệu.

Chương trình này nhằm vào những khu vực gánh chịu những tiêu chuẩn giáo dục thấp kém, và chủ yếu để giúp học sinh nghèo, các sắc tộc thiểu số và trẻ em bị khuyết tật hoặc tàn phế. Đại diện Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam, ông Klaus Roland, nói rằng cải thiện giáo dục là mục tiêu chính yếu trong chiến lược của Việt Nam nhằm cắt giảm tình trạng nghèo khó và phát triển kinh tế.

XS
SM
MD
LG