Đường dẫn truy cập

Công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc đề nghị mua Công ty Dầu khí Unocal của Mỹ


Một công ty dầu khí quốc doanh Trung quốc đề nghị mua Công ty Dầu khí Unocal của Mỹ với giá 18 tỉ 500 triệu đô la, trả bằng tiền mặt, cao hơn giá mà công ty Chevron của Mỹ đã ký hợp đồng để mua.

Nếu vụ mua bán này thành công, sản lượng dầu thô và khí đốt của Công ty Dầu khí Ngoài Khơi Trung quốc sẽ tăng hơn gấp đôi và trữ lượng của họ sẽ tăng hơn 80%.

Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Ngoài Khơi Trung quốc nói rằng việc sáp nhập này sẽ mang lại những thay đổi lớn cho qui mô, trữ lượng, và khu vực hoạt động của công ty quốc doanh này.

Công ty Chevron nói rằng họ giữ nguyên kế hoạch sáp nhập với Unocal, một kế hoạch được ủy ban thương mại liên bang phê chuẩn. Chevron cảnh cáo rằng việc sáp nhập với một công ty Trung quốc sẽ phải trải qua một cuộc duyệt xét kỹ lưỡng của các giới chức hữu quan của chính phủ liên bang.

Công ty nào muốn tranh mua Unocal giờ đây phải trả cho Chevron một khoản lệ phí 500 triệu đô la để hủy bỏ hợp đồng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG