Đường dẫn truy cập

Mức chi tiêu quân sự Trung Quốc nhiều hơn Bắc Kinh chính thức nhìn nhận


Một cuộc nghiên cứu mới của Hoa Kỳ về mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã chi tiêu cho quân đội của họ quá nhiều tiền so với con số chính thức nhìn nhận.

Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu được ấn hành hôm nay còn cho thấy nhiều ước tính của các nhà phân tách tình hình từ bên ngoài, kể cả ước tính của phía Hoa Kỳ, về mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã quá cao.

Bản phúc trình dài gần 300 trang do công ty RAND soạn thảo kết luận rằng mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc nhiều hơn từ 40% tới 70%, so với con số Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân công bố.

Tác giả cuộc nghiên cứu này cho biết thêm là mức chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã nhiều hơn gấp đôi trong 6 năm qua.

Trong năm 2003, các nhà nghiên cứu Mỹ cho rằng Trung Quốc chi tiêu quân sự khoảng từ 31 tỷ đôla cho tới 38 tỷ đôla. Trung Quốc thì nói là tiêu khoảng 25 tỷ đôla cho công tác quốc phòng, trong khi bộ quốc phòng Mỹ ước tính là Trung Quốc tiêu tới 71 tỷ đôla.

XS
SM
MD
LG