Đường dẫn truy cập

Hạ Viện Mỹ chấp thuận những thay đổi cho hệ thống cảnh báo khủng bố


Hạ Viện Mỹ đã chấp thuận những thay đổi cho hệ thống dùng màu sắc làm tín hiệu bị nhiều người chỉ trích nhưng đang được chính phủ sử dụng để cảnh báo dân chúng Mỹ về những mối đe dọa của khủng bố.

Những thay đổi này là một phần của một dự luật chuẩn chi 34 tỷ đôla dành cho Bộ An Ninh Quốc Nội trong năm tới. Dự luật này được Hạ Viện thông qua với 424 phiếu thuận và 4 phiếu chống tối thứ Tư. Thượng Viện Mỹ cũng đang cứu xét một dự luật tương tự.

Theo dự luật của Hạ Viện, Bộ An Ninh Quốc Nội sẽ phải đưa ra những thông tin rõ rệt về mục tiêu bị nghi có thể bị tấn công và khuyến cáo phương thức chống đỡ mối đe dọa này.

Dự luật này dành cho chính phủ quyền tự ý lựa chọn xem có nên dùng hệ thống sử dụng màu sắc để xác định tầm mức nghiêm trọng của các mối đe dọa hay không.

Hệ thống sử dụng màu sắc, được đưa ra dùng 6 tháng sau những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, bị chỉ trích là không giúp dân chúng hiểu rõ là họ đang phải đương đầu với những loại đe dọa như thế nào.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG