Đường dẫn truy cập

Vấn đề bạo hành trong gia đình tại Canada


Việt Tiến phỏng vấn cô Nguyễn Kim Phượng, thạc sĩ ngành xã hội và cũng là chuyên viên sức khỏe tâm thần của trung tâm sức khỏe tâm thần Hồng Phúc ở Toronto, về vấn đề ngược đãi và bạo hành trong gia đình tại Canada - Phần 1.

XS
SM
MD
LG