Đường dẫn truy cập

Bắt đầu cuộc mật nghị để chọn Tân Giáo Hoàng


Hồng y đoàn của giáo hội Thiên Chúa Giáo đã tề tựu tại Nguyện Đường Sistine của Tòa Thánh Vatican vào lúc mở đầu cuộc mật nghị để bầu chọn một Tân Giáo Hoàng.

115 vị hồng y đã chính thức đi vào Nguyện đường và dự một thánh lễ ngắn và tuyên thệ tôn trọng quy luật của cuộc mật nghị trong đó có việc giữ bí mật và trung thành lãnh đạo giáo hội nếu được bầu làm Giáo Hoàng.

Sau đó, mỗi vị hồng y tiến lên và đạt bàn tay trên sách Phúc âm và đích thân tái xác nhận lời tuyên thệ.

Trước đó, Hồng y Joseph Ratzinger, người lãnh đạo Hồng Y đoàn, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo giáo hội bảo vệ những giáo lý truyền thống khi tham gia cuộc mật nghị.Hồng y Joseph Ratzinger đã chủ trì một thánh lễ long trọng tại Tòa Thánh ngày hôm nay.

Hôm qua, Hồng y Walter Kasper, một giới chức cao cấp của Tòa Thánh Vatican, đã nói với báo chí rằng có nhiều thay đổi phải đối diện và việc chọn được một người thích hợp để giaỉ quyết các vấn đề không phải là chuyện dễ dàng.

Các vị hồng y sẽ sống biệt lập với thế giới bên ngoài cho tới khi một vị Tân Giáo Hoàng được chọn xong và chấp nhận việc bổ nhiệm vào chức vụ mà giáo hội giao phó cho tới khi lìa đời.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG