Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iraq khai mạc phiên họp đầu tiên


Iraq thực hiện thêm một bước tiến lịch sử khác nữa tới thể chế dân chủ ngày hôm nay khi Quốc hội Iraq đầu tiên được dân chúng bầu lên theo đường lối tự do trong gần nửa thế kỷ nay mở phiên họp thứ nhất.

Tại Washington, Tổng Thống Bush ca ngợi nhân dân Iraq và quốc hội lâm thời gồm 275 thành viên, nói rằng đây là khoảnh khắc sáng sủa trong tiến trình dân chủ của Iraq.

Quốc hội đã làm lễ tuyên thệ tại Trung Tâm Hội Nghị bên trong vùng Xanh ở Baghdad được canh phòng cẩn mật. Phiên họp hôm nay phần lớn có tính cách nghi lễ trong khi các cuộc thảo luận vẫn diến tiến về việc chia quyền trong chính phủ mới.

Phiến quân đánh dấu ngày hôm nay bằng vài tiếng nổ tại thủ đô Baghdad trước và sau khi phiên họp của quốc hội diễn ra.

Chưa có tin về thương vong. Tại Baquba ở phía bắc Baghdad, một xe bom nổ tại một địa điểm kiểm soát an ninh ngày hôm nay làm ít nhất 4 binh sĩ Iraq tử thương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG