Đường dẫn truy cập

Iran bác bỏ những đề nghị ưu đãi kinh tế của Hoa Kỳ và EU


Iran đã bác bỏ những đề nghị về ưu đãi kinh tế của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu để đổi lấy việc Iran từ bỏ các hoạt động tinh luyện hạt nhân và nói rằng, họ sẽ không khuất phục trước áp lực của nước ngoài.

Đáp ứng của Iran được đưa ra một ngày sau khi Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ thôi không phản đối đơn xin gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và việc cấp phép cho Iran mua các bộ phận rời của phi cơ dân sự.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, ông Hamid Reza Asefi, đã bác bỏ đề nghị vừa kể ngày hôm nay và nói rằng việc hạn chế quyền của Iran được mua các bộ phận rời của phi cơ và gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới không nên đem ra áp dụng.

Khi chính phủ Bush thoả thuận những đề nghị của Aâu Châu thì đây là một thay đổi chính sách quan trọng sau khi Anh, Pháp, và Đức nói rằng họ sẽ ủng hộ những nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc đưa Iran ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nếu các cuộc thương thuyết với Iran về vấn đề hạt nhân thất bại.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG