Đường dẫn truy cập

Tân Nội Các Palestine tuyên thệ nhậm chức


Tân Nội Các Palestine đã tuyên thệ nhậm chức sau khi Quốc Hội chấp thuận thành phần chính phủ mà đa số là những người chủ trương cải cách và các chuyên gia.

Trong Nội Các gồm 24 thành viên này, có 17 người là các nhân vật mới tham gia chính phủ, và hầu hết đều là chuyên gia có cấp bằng đại học.
Quốc Hội đã chấp thuận Nội Các mới với một số thăm áp đảo là 54 trên 12 và 4 phiếu trắng.

Thành phần chính phủ mới vẫn còn nhiều người là đồng minh của ông Arafat, trong đó có ông Nabil Shaath, người trở thành Phó Thủ Tướng, và cháu trai của ông Arafat là ông Nasser Al Kidwa, người thay thế ông Shaath trong chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao.

Theo các nhà phân tích thì Nội các này là một bước quan trọng cho những cải cách dân chủ của Tổng Thống Mamoud Abbas.

Tuy nhiên nhiệm kỳ của các thành viên trong nội các có thể sẽ trở nên ngắn ngủi vì các cuộc bầu cử Quốc Hội, được dự trù tổ chức vào tháng 7 tới đây, có thể sẽ dẫn đến việc thành lập một chính phủ mới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG