Đường dẫn truy cập

Israel chấp thuận kế hoạch rút dân lập cư Do Thái khỏi dải Gaza


Qu?c h?i Israel dã ch?p thu?n k? ho?ch c?a th? tu?ng Ariel Sharon rút các dân l?p cu Do Thái kh?i gi?i Gaza và phía b?c c?a b? tây sông Jordan.

Hôm th? tu, qua m?t cu?c bi?u quy?t v?i 59 phi?u thu?n và 40 phi?u ch?ng, các nhà làm lu?t Israel dã thông qua m?t d? lu?t b?i thu?ng cho 8500 dân l?p cu s? b? ?nh hu?ng trong v? tri?t thoái này. Các nhà làm lu?t cung bác dòi h?i t? ch?c m?t cu?c trung c?u dân ý v? k? ho?ch này.

K? ho?ch tri?t thoái c?a ông Sharon cung còn c?n d?n s? ch?p thu?n c?a n?i các, theo d? trù s? di?n ra vào ch? nh?t. Chính ph? c?a ông Sharon hy v?ng s? th?c thi k? ho?ch này tr? nh?t là tháng 9. Theo k?t qu? các cu?c tham dò công lu?n thì da s? ngu?i dân Israel ?ng h? k? ho?ch tri?t thoái, nhung nh?ng ngu?i theo ch? nghia qu?c gia c?c doan c?ng r?n dã ph?n d?i k? ho?ch.

K? ho?ch này v?n có co nguy tan v? n?u nhu ngân sách qu?c gia không du?c thông qua vào h?n chót là ngày 31 tháng 3, m?t th?t b?i khi?n cho chính ph? hi?n hành duong nhiên m?t h?t quy?n bính.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG