Đường dẫn truy cập

Lesson #289: Soft touch, Soft spot, Soft in the head


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới trong đó có từ Soft, đánh vần là S-O-F-T, nghĩa là mềm. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Soft Touch”, “Soft Touch”.

Người Mỹ dùng Soft Touch để chỉ một nguời có lòng tốt , dễ bị thuyết phục để cho tiền hay giúp đỡ người khác. Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về anh Tom, một người thích đóng góp tiền cho những tổ chức giúp người tàn tật.

Tom is a soft touch for any charity as long as it helps the handicapped. You probably know his only daughter is crippled by polio and lives in a wheelchair.

Chị Pauline nói: Anh Tom là người có lòng hảo tâm đối với với bất cứ hội từ thiện nào giúp người tàn tật. Chắc bạn cũng biết rằng cô con gái duy nhất của anh ấy bị bịnh bại và phải ngồi xe lăn.

Những từ mới mà ta cần biết là: Charity đánh vần là C-H-A-R-I-T-Y nghĩa là lòng từ thiện hay tổ chức từ thiện, Handicapped, H-A-N-D-I-C-A-P-P-E-D, Handicapped là ngùời tàn tật, Crippled, đánh vần là C-R-I-P-P-L-E-D nghĩa là bị bại, và Polio, P-O-L-I-O nghĩa là bịnh bại liệt, và Wheelchair đánh vần là W-H-E-E-L-C-H-A-I-R nghĩa là cái xe lăn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

Tom is a soft touch for any charity as long as it helps the handicapped. You probably know his only daughter is crippled by polio and lives in a wheelchair.

Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

The second idiom is “Soft Spot”, “Soft Spot”.

Người Mỹ dùng Soft Spot khi muốn nói đến cảm tình nồng hậu dành cho một nguời hay một vật vì thích người đó hay vật đó. Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về một viên quản trị công ty tên Jim mà chị biết.

Jim’s weak point as a supervisor is his soft spot for any pretty young woman who comes along. The people who work in his section are more notable for good looks than for ability.

Chị Pauline phê bình: Trên cương vị một quản trị viên , anh Jim có một nhược điểm là anh ấy hay có cảm tình đặc biệt đối với bất cứ phụ nữ nào trẻ đẹp mà anh gặp. Những người làm việc trong phân bộ của anh ấy thường nổi tiếng về nhan sắc hơn là về khả năng.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Weak đánh vần là W-E-A-K nghĩa là yếu đuối, kém cỏi, Notable đánh vần là N-O-T-A-B-L-E nghĩa là nổi tiếng hay đáng chú ý, và Ability A-B-I-L-I-T-Y nghĩa là khả năng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

Jim’s weak point as a supervisor is his soft spot for any pretty young woman who comes along. The people who work in his section are more notable for good looks than for ability.

Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Soft In The Head”, “Soft In the Head”.

Thành ngữ Soft In The Head có hai nghĩa. Thứ nhất là khờ khạo, ngu xuẩn, dại dột. Trong thí dụ sau đây chị Pauline tức giận vì một người bán hàng cứ hối thúc chị mua cổ phần trong một mỏ vàng.

Look, you must think I’m soft in the head if you expect me to invest any money in shares in this mine. I’d have to see the thing with my own eyes and make sure it really exists!

Chị Pauline nói: Này chắc anh cho là tôi dại dột lắm nếu anh nghĩ là tôi sẽ đầu tư vào các cổ phần trong mỏ này. Tôi phải thấy tận mắt và biết chắc là có một mỏ vàng như vậy trước đã!

Những từ mới mà ta cần biết là: Invest đánh vần là I-N-V-E-S-T nghĩa là đầu tư, Shares, S-H-A-R-E-S nghĩa là cổ phần, và Mine đánh vần là M-I-N-E nghĩa là mỏ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

Look, you must think I’m soft in the head if you expect me to invest any money in shares in this mine. I’d have to see the thing with my own eyes and make sure it really exists!

Soft In The Head còn một nghĩa thứ hai là bị điên rồ, như trong thí dụ sau đây về một người mắc bịnh tâm thần tên Jim.

It was four years ago when I first noticed Jim was going soft in the head. He stopped talking to people and started spending the whole day just sitting by the window looking out at nothing.

Câu này có nghĩa như sau: Cách đây bốn năm là lần đầu tiên tôi nhận thấy anh Jim bắt đầu bị bịnh tâm thần. Anh ấy không nói chuyện với người khác nữa và bắt đầu ngồi suốt ngày bên cạnh cửa sổ để nhìn ra khoảng trống không.

Vì không có từ nào mới cần được giải thích nên chị Pauline chỉ xin đọc lại thí dụ này.

It was four years ago when I first noticed Jim was going soft in the head. He stopped talking to people and started spending the whole day just sitting by the window looking out at nothing.

Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Soft Touch là một người hảo tâm thích giúp đỡ người khác, hai là Soft Spot nghĩa là có cảm tình đặc biệt với một người hay một điều gì, và ba là Soft in the Head nghĩa là dại dột, điên rồ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG