Đường dẫn truy cập

Ông Abbas và ông Sharon chấp nhận lời mời tới Tòa Bạch Ốc


Ngo?i Tru?ng Hoa K? Condoleeza Rice nói r?ng nhà lãnh d?o Palestine, Mahmoud Abbas, và Th? Tu?ng Ariel Sharon c?a Israel dã ch?p nh?n l?i m?i t?i vi?ng tham Tòa B?ch ?c vào hai d?p khác nhau.

Bà Rice dã loan báo v? các chuy?n vi?ng tham này ngày hôm nay, sau các cu?c h?p riêng r? v?i ông Abbas cung nhu v?i ông Sharon. Các nhà lãnh d?o Israel và Palestine s? d? h?i ngh? thu?ng d?nh vùng Trung Ðông t?i Cairo vào ngày mai.

Ông Uraib el-Rantawi, ngu?i d?ng d?u Trung Tâm Nghiên C?u Chính Tr? al-Quds ? Jordan nói r?ng, ông tin là c? hai phía dã s?n sàng cho hòa bình. Ông el-Rantawi nói d?i ý r?ng dây là di?m kh?i d?u r?t quan tr?ng d?i v?i ti?n trienh hòa bình gi?a Israel và Palestine.

Tru?c khi r?i kh?i vùng Trung Ðông, bà Rice nói r?ng bà tin là h?i ngh? thu?ng d?nh v?a k? s? thành công. Tru?c dó, sau khi h?i dàm v?i ông Abbas t?i vùng Tây Ng?n sông Jordan, bà Rice nói r?ng Hoa K? s? cung c?p ngay 40 tri?u dô la vi?n tr? cho Palestine.

Kho?n tài tr? này n?m trong 350 tri?u dô la mà T?ng Th?ng Bush dã h?a vi?n tr? cho ngu?i Palestine. Bà Rice cung loan báo vv? vi?c b? nhi?m Trung Tu?ng William Ward làm di?u ph?i viên c?a Hoa K? cho vi?c ph?c h?i ti?n trình hòa bình vùng Trung Ðông.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG