Đường dẫn truy cập

Một nhà báo Ý bị bắt cóc tại Iraq


C?nh sát Iraq cho hay m?t nhà báo Ý làm vi?c cho nh?t báo Il Manifesto c?a Ý dã b? b?t cóc t?i Baghdad.

Các tay súng l? m?t dã b?t cóc n? ký gi? Giuliana Sgrena hôm nay trong lúc bà dang th?c hi?n m?t cu?c ph?ng v?n g?n vi?n d?i h?c Baghdad.

Trong 18 tháng qua, vài ngu?i Ý dã b? b?t cóc t?i Baghdad. Hai nhân viên c?u tr? ngu?i Ý b? b?t cóc t?i Baghdad h?i tháng 9 và b? de d?a gi?t ch?t tru?c khi du?c tr? t? do bình an vô s? vài tu?n sau dó.

M?t nhà báo Ý b? b?t cóc h?i tháng 8 và b? gi?t sau khi nu?c Ý không th?a mãn yêu sách c?a b?n b?t cóc dòi Ý rút g?n 3000 quân c?a Ý ra kh?i Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG