Đường dẫn truy cập

Vatican: Ðức Giáo Hoàng có thể phải lưu lại bệnh viện thêm một tuần


Gi?i ch?c Vatican cho hay Ð?c Giáo Hoàng Gioan Phao Lô dang bình ph?c, tuy nhiên Ngài có th? ph?i luu l?i b?nh vi?n thêm m?t tu?n n?a.

Ð?c Giáo Hoàng 84 tu?i nh?p vi?n hôm th? Ba vì b?nh cúm làm Ngài khó th?. Hôm nay, phát ngôn viên tòa thánh Vatican cho bi?t Ð?c Giáo Hoàng dang tinh du?ng t?i b?nh vi?n Gimelli ? Rome.

Phát ngôn viên này nói thêm r?ng k?t qu? th? nghi?m trong 2 ngày qua t?t d?p. Bác si ch?n doán th?y Ð?c Giáo Hoàng b? viêm ? h? th?ng hô h?p.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG