Đường dẫn truy cập

Việt Nam ghi nhận thêm một ca bệnh cúm gà, nâng tổng số nhiễm bệnh lên tới 17 người


Tin c?a hãng thông t?n di?n t? Xinhuanet dánh di t? Hà n?i hôm th? tu cho hay Vi?t Nam ghi nh?n thêm m?t ca b?nh cúm gà, nâng t?ng s? ca nhi?m b?nh lên t?i 17 ngu?i tính t? tháng 12 nam ngoái.

M?t v? bác si ? Vi?n Y h?c lâm sàng các b?nh nhi?t d?i ? Hà n?i cho phái viên Xinhuanet bi?t r?ng b?nh nhân m?i nh?t này là m?t ngu?i dàn ông 24 tu?i, du?c nh?p vi?n hôm 25 tháng giêng, và theo k?t qu? xét nghi?m do Vi?n V? Sinh D?ch t? Trung uong th?c hi?n, b?nh nhân dã nhi?m vi rút H5N1.

Hôm th? ba v?a qua, Liên hi?p Âu châu dã cam k?t vi?n tr? cho Vi?t Nam 600 ngàn euro d? mua các b? thi?t b? c?p c?u và th? nghi?m d?u tiên d? ?ng phó v?i nh?ng ca b?nh cúm gà noi con ngu?i.

Cam k?t v?a k? du?c loan báo sau khi Vi?t Nam và T? ch?c Y t? Th? gi?i lên ti?ng kêu g?i c?ng d?ng qu?c t? tr? giúp cho các n? l?c nh?m ki?m soát d?ch cúm gia c?m dã gi?t ch?t t?ng c?ng 45 ngu?i ? Vi?t Nam, Thái lan và Kam Pu Chia, và hàng tram tri?u gà v?t ? nhi?u nu?c Á Châu.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG