Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Bush sẽ đọc bài diễn văn về tình trạng liên bang


T?ng Th?ng Bush t?i nay d?c bài di?n van v? tình tr?ng liên bang, d? ra nh?ng m?c tiêu cho nhi?m k? th? nhì c?a ông.

Phát ngôn viên Tòa B?ch ?c Scott McClelland nói r?ng T?ng Th?ng s? dùng m?t ph?n trong bài di?n van tru?c lu?ng vi?c qu?c h?i d? d? c?p t?i vi?c thang ti?n t? do trên th? gi?i.

Theo ông, T?ng Th?ng Bush s? d? cao cu?c bàu c? hôm Ch? Nh?t t?i Iraq và các cu?c bàu c? thành công t?i Afghanistan và trên vùng lãnh th? Palestine.

V? các v?n d? d?i n?i, theo phát ngôn viên McClelland, T?ng Th?ng s? d? ra nh?ng nét d?i cuong v? k? ho?ch c?a ông nh?m c?i t? k? ho?ch huu b?ng c?a chính ph? liên bang có cái tên là An Sinh Xã H?i.

M?t vài nhà l?p pháp mu?n T?ng Th?ng dùng bài di?n van d? loan báo m?t chi?n lu?c d?c bi?t v? vi?c rút quân ra kh?i Iraq.

Các lãnh t? c?a d?ng Dân Ch? d?i l?p s? có ph?n ?ng chính th?c d?i v?i T?ng Th?ng ngay sau khi ông k?t thúc bài di?n van v? tình tr?ng liên bang.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG