Đường dẫn truy cập

Vatican: Đức Giáo Hoàng đang bình phục


Gi?i h?u trách t?i Tòa Thánh Vatican cho hay Ð?c Giáo Hoàng Gioan Phao Lô dang bình ph?c sau khi du?c dua vào b?nh vi?n t?i th? Ba vì b?nh cúm khi?n Ngài khó th?.

M?t b?n tuyên b? c?a Tòa Thánh nói r?ng d?c Giáo Hoàng, 84 tu?i, dã du?c di?u tr? dêm qua t?i b?nh vi?n Gemelli ? Rome, trong dó ngài du?c g?n máy tr? th?.

Sau dó, m?t phát ngôn viên cho bi?t có th? Ð?c Giáo Hoàng s? luu l?i b?nh vi?n thêm vài ngày.Bác si dã ch?n doán là khí qu?n c?a Ð?c Giáo Hoàng b? viêm. Phát ngôn viên tòa Thánh Vatican nói r?ng Ð?c Giáo Hoàng không h? roi vào tình tr?ng hôn mê, nhung ngài v?n còn b? nóng s?t nh?.

Ð?c Giáo Hoàng b? c?m cúm hôm Ch? Nh?t và b? bu?c ph?i h?y b? chuong trình làm vi?c trong vài ngày qua. Ngài b? ch?ng b?nh Pakinson, m?t ch?ng b?nh làm gi?m d?n s? ki?m soát các co b?p, trong dó có cu?ng h?ng và ng?c.

Các bác si chuyên môn ch?a tr? b?nh này nói r?ng tu?i già và tình tr?ng s?c kh?e c?a Ð?c Giáo Hoàng có th? gây ph?c t?p cho vi?c h?i ph?c c?a ngài.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG