Đường dẫn truy cập

Ông Sharon và ông Abbas sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Trung Đông


Th? Tu?ng Israel Ariel Sharon và lãnh t? Mahmoud Abbas c?a Palestine dã ch?p nh?n l?i m?i c?a Ai C?p d? tham d? m?t h?i ngh? thu?ng d?nh Trung Ðông tu?n t?i.

Ngu?n tin Jordani nói r?ng qu?c vuong Abdullah, ngu?i h?u thu?n cho m?t gi?i pháp thuong thuy?t gi?a Israel và Palestine, cung nh?n l?i m?i tham d? h?i ngh? thuong d?nh ngày 8 tháng 2 t?i d?a di?m ngh? mát Sharm el-Sheik ? H?ng H?i.

Ðây s? là cu?c g?p g? thu?ng d?nh d?u tiên gi?a Israel và Palestine trong g?n 4 nam nay. H?i ngh? này di?n ra dúng th?i gian Ngo?i tru?ng Hoa K? Condoleeza Rice vi?ng tham vùng này, và theo d? trù bà s? g?p riêng hai ông Sharon và Abbas m?t ngày tru?c khi di?n ra h?i ngh? thu?ng d?nh.

Ngu?i ta dã mong d?i m?t h?i ngh? thu?ng d?nh di?n ra k? t? khi ông Abbas tháng tru?c cho th?c hi?n nh?ng hành d?ng nh?m ngan ch?n các ph?n t? Palestine d?u tranh t?n công vào ngu?i Israel.

Israel dáp ?ng l?i b?ng cách ngung các cu?c hành quân. Israel cung còn th?o lu?n v?i Palestine v? vi?c tri?t thoái ra kh?i m?t vài thành ph? trên vùng tây ng?n.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG