Đường dẫn truy cập

Quốc hội Sudan phê chuẩn một hòa ước với quân nổi dậy


Qu?c h?i Sudan dã nh?t trí phê chu?n m?t hòa u?c v?i quân n?i d?y t?i mi?n Nam nu?c này, chính th?c ch?m d?t cu?c n?i chi?n dài nh?t t?i Phi Châu.

Sau cu?c bi?u quy?t ngày hôm nay, t?t c? các d?i bi?u qu?c h?i dã d?ng d?y d? bày t? s? ?ng h? d?i v?i hòa u?c mà chính ph? dã ký v?i t? ch?c Phong Trào Gi?i Phóng Nhân Dân Sudan t?i Nairobi hôm mùng 9 tháng Giêng v?a qua sau hon hai nam dàm phán t?i Kenya.

M?t trong nh?ng di?u kho?n chính c?a hòa u?c cho mi?n Nam Dudan du?c hu?ng m?t giai do?n t? tr? t?m th?i 6 nam, sau th?i gian dó vùng này s? du?c phép t? ch?c trung c?u dân ý v? v?n d? t? tr? d?y d?.

Hòa u?c này dã du?c co quan l?p pháp c?a Phong Trào N?i D?y t?i mi?n Nam Sudan chu?n y h?i tháng tru?c. Hòa u?c này nh?m ch?m d?t 21 nam n?i chi?n gi?a nh?ng ngu?i Da den th? v?t linh, và quân n?i d?y theo Co Ð?c Giáo ch?ng l?i chính ph? ? Khartoum mà da s? là do các tín d? H?i Giáo và ngu?i ? R?p n?m gi? quy?n l?c.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG