Đường dẫn truy cập

Hội nghị khẩn cấp về kế hoạch phục hồi du lịch tại Nam Á


T? Ch?c Du L?ch Th? Gi?i c?a Liên Hi?p Qu?c s? m? m?t h?i ngh? kh?n c?p ngày hôm nay d? th?o lu?n v? k? ho?ch ph?c h?i n?n công nghi?p du l?ch t?i vùng Nam Á, b? tác d?ng tai h?i c?a tr?n d?ng d?t và sóng th?n h?i tháng 12 v?a qua.

H?i ngh? này du?c t? ch?c t?i d?o Phuket c?a Thái Lan m?t trong nh?ng d?a di?m du l?ch b? thiên tai tàn phá n?ng nh?t. Các phái doàn t?i h?i ngh? kh?n c?p này s? ch?p thu?n m?t k? ho?ch hành d?ng d? h?p d?n du khách tr? l?i các d?a di?m du l?ch du?c nhi?u ngu?i ua chu?ng này.

Du l?ch là ngành ho?t d?ng kinh t? quan tr?ng t?i nhi?u nu?c b? sóng th?n tàn phá, d?c bi?t là Thái Lan, Indonesia và Sri Lanka.T? l? ngu?i t?i cu ng? t?i nh?ng khách s?n còn sót l?i trong vùng sau thiên tai dã s?t gi?m dáng k?.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG