Đường dẫn truy cập

Ngôi sao điện ảnh Don Cheadle và dân biểu Edward Royce sẽ họp báo về chuyến viếng thăm Darfur


M?t dân bi?u Hoa k? và m?t tài t? M? du?c d? c? lãnh gi?i Oscar s? h?p báo trong ngày hôm nay d? trình bày v? chuy?n vi?ng tham mà h? th?c hi?n h?i g?n dây ? vùng Darfur c?a Sudan.

Ngôi sao màn b?c Don Cheadle, ngu?i du?c d? c? lãnh gi?i Oscar cho vai di?n c?a anh trong phim khách s?n Rwanda, và dân bi?u Edward Royce dã d?n tham các tr?i t? n?n ? Darfur. Cùng di v?i h? có ông Paul Rusesabagina, nhân v?t chính trong câu chuy?n th?t nói v? ngu?i qu?n lý khách s?n dã che ch? cho hon 1000 ngu?i khi x?y ra v? di?t ch?ng ? Rwanda nam 1994.

Các gi?i ch?c Hoa k? cho bi?t chính ph? M? dang h?i ý v?i các thành viên c?a H?i d?ng B?o an Liên Hi?p Qu?c d? dua ra tru?c ánh sáng công lý nh?ng k? th?c hi?n nh?ng hành vi tàn ác ? vùng Darfur thu?c tây b? Sudan.

Hôm qua, phát ngôn viên Richard Grenell cho hay: chính ph? Hoa k? mu?n truy t? nh?ng k? ph?m t?i ác chi?n tranh ? Dafur nhung không mu?n Tòa án Hình s? qu?c t? th? lý v? này.

Chính ph? c?a T?ng th?ng Bush ch?ng d?i tòa án v?a k? vì cho r?ng co quan d?t tr? s? chính ? La Haye này có th? b? l?i d?ng d? ti?n hành nh?ng v? truy t? có d?ng co chính tr?.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG