Đường dẫn truy cập

LESSON #267: Odds and ends, Knick-knack, Bric-a-brac.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ gồm 2 từ đi đôi với nhau. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Odds and Ends”, “Odds and Ends”.

TEXT: (TRANG): Odds and Ends gồm có từ Odds đánh vần là O-D-D-S nghĩa là những thứ so le chênh lệch, và Ends đánh vần là E-N-D-S nghĩa là những mẩu cuối hay thừa. Vì thế người Mỹ dùng Odds and Ends để nói đến những đồ vật đầu thưà đuôi thẹo, hay những thứ linh tinh, lặt vặt. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline được giao trách nhiệm kiểm điểm mấy cái rương cũ mà ông nội chị để lại trong kho sau khi ông qua đời. Chị cho biết như sau:

VOICE: (PAULINE): I’ve never seen so many odds and ends. Faded photos of men in World War 1 uniforms, young women in long dresses, and old autos dated 1910. All sorts of ODDS AND ENDS that told our family history for almost a hundred years.

TEXT: (TRANG): Chị nói: Tôi chưa bao gìơ trông thấy nhiều thứ linh tinh như vậy .Có những tấm ảnh đã phai lạt chụp những người đàn ông mặc quân phục trong cuộc thế chiến thứ nhất, những thiếu nữ mặc áo đầm dài, và những chiếc xe ôtô thời 1910. Đủ mọi thứ đồ lặt vặt nói lên lịch sử gia đình chúng tôi trong gần một trăm năm.

Những từ mới mà ta cần biết là: Faded đánh vần là F-A-D-E-D, Faded nghĩa là phai lạt, Photo, đánh vần là P-H-O-T-O, nghĩa là tấm ảnh hay tấm hình , và Uniform, U-N-I-F-O-R-M, nghĩa là đồng phục. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’ve never seen so many odds and ends. Faded photos of men in World War 1 uniforms, young women in long dresses, and old autos dated 1910. All sorts of ODDS AND ENDS that told our family history for almost a hundred years.

TEXT: (TRANG): Quý vị có thể hình dung là những đồ lặt vặt chất trong kho của các gia đình tại khắp nơi trong nước từ trước tới nay nhiều đến mức nào. Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Knick-Knack”, “Knick-Knack”.

TEXT: (TRANG): Knick-Knack , đánh vần là K-N-I-C-K và K-N-A-C-K, được dùng để nói đến những đồ trang trí nho nhỏ mà người Mỹ thường đặt trên bàn hay trên tủ áo. Trong thí dụ sau đây chị Pauline đi thăm bà cô chị ở Boston tháng trước và cho chúng ta biết chị thấy gì trong nhà bà ấy.

VOICE: (PAULINE): Aunt Alice had more knick-knacks around her home than I’ve ever seen before. Things like a little model of the Statue of Liberty from her first visit to New York, and a 1960 campaign button saying “Kennedy for President!”

TEXT: (TRANG): Chị Pauline kể lại như sau: Bà cô Alice của tôi có nhiều món đồ trang trí trong nhà hơn bao giờ hết. Những thứ như một mô hình nhỏ của bức tượng Nữ Thần Tự Do mà bà mua khi đi thăm thành phố New York lần đầu tiên, và một huy hiệu làm từ thời vận động tranh cử năm 1960, trên có hàng chữ “Hãy bầu ông Kennedy làm tổng thống!”

Những từ mới đáng chú ý là: Model, M-O-D-E-L, Model, nghĩa là mô hình hay vật làm mẫu, Statue đánh vần là S-T-A-T-U-E nghĩa là bức tượng, và Liberty đánh vần là L-I-B-E-R-T-Y, nghĩa là tự do. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Aunt Alice had more knick-knacks around her home than I’ve ever seen before. Things like a little model of the Statue of Liberty from her first visit to New York, and a 1960 campaign button saying “Kennedy for President!”

TEXT: (TRANG): Bây giờ chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ ba.

VOICE : (PAULINE): The third idiom is “Bric-A-Brac”, “Bric-A Brac” .

TEXT: (TRANG): Bric-A-Brac xuất xứ từ tiếng Pháp để chỉ một trạng thái tâm thần rối loạn. Nhưng ngày nay người Mỹ dùng nó để chỉ những món đồ cổ hoăïc có giá trị tình cảm đối với chủ nhân. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline giải thích lý do tại sao một con dao nhỏ bằng bạc được trưng bày trên bàn trong phòng khách nhà chị.

VOICE: (PAULINE) : That piece of bric-a-brac is a knife that belonged to my dad. He carried it for 60 years. I keep it to help remember all the good times we had together when I was a young girl and he took me fishing and camping and taught me how to build a fire.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Món đồ cổ này là một con dao của cha tôi . Ôâng đã giữ nó trong 60 năm. Tôi giữ con dao này để nhớ lại những giây phút tươi đẹp mà chúng tôi cùng hưởng khi tôi còn nhỏ, và cha tôi đưa tôi đi câu cá, đi cắm trại, và dạy tôi đốt lửa trại.

Một vài từ mới mà ta cần biết là: Knife đánh vần là K-N-I-F-E nghĩa là con dao, To belong, B-E-L-O-N-G, nghĩa là thuộc về một cái gì, và Camping, C-A-M-P-I-N-G, nghĩa là cắm trại. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): That piece of bric-a-brac is a knife that belonged to my dad. He carried it for 60 years. I keep it to help remember all the good times we had together when I was a young girl and he took me fishing and camping and taught me how to build a fire.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là Odds And Ends nghĩa là đồ lặt vặt đầu thưà đuôi thẹo, hai là Knick-Knack nghĩa là đồ trang trí nho nhỏ, và ba là Bric-A Brac nghĩa là đồ cổ có giá trị tình cảm đối với một người. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG