Đường dẫn truy cập

LESSON #249: Lay it on thick, Thick, and fast, Thick as thieves.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, chúng tôi có đem đến cùng quý vị 3 thành ngữ có từ Thin nghĩa là mỏng. Bài học hôm nay sẽ có từ Thick, T-H-I-C-K nghĩa là dầy, trái nghĩa với Thim. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “Lay It On Thick” , “ Lay It On Thick”.

TEXT: (TRANG): Lay It On Thick nghĩa đen là trải một lớp chất lỏng thật dầy lên một mặt phẳng , chẳng hạn như khi nói đến việc sơn một lớp sơn thật dầy lên một đồ vật để làm cho nó đẹp hơn nhiều. Vì thế nghĩa bóng là phóng đại một câu chuyện gì đó hay tâng bốc một người nào. Trong thí dụ sau đây anh bạn chúng ta nói về một bạn đồng nghiệp tên Charley được thăng chức trước các đồng nghiệp vì anh ta biết tâng bốc ông xếp.

VOICE: (DON ): About six months ago Charley started to Lay it on thick by telling our boss what a good manager he was and what a pleasure it was to work for him. And it sure paid off. Charley just got promoted over all the rest of us.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cách đây khoảng sáu tháng, anh Charley bắt đầu tâng bốc ông xếp bằng cách nói rằng ông ta là một quản trị viên giỏi, và rằng làm việc với ông ta là điều thích thú biết bao. Hành động này đã mang lại kết quả tốt đẹp : Anh Charley vừa được thăng chức trước tất cả mọi người khác trong chúng tôi.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Pleasure P-L-E-A-S-U-R-E nghĩa là sự thích thú, dễ chịu, và To Promote P-R-O-M-O-T-E nghĩa là thăng chức. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON ): About six months ago Charley started to Lay it on thick by telling our boss what a good manager he was and what a pleasure it was to work for him. And it sure paid off. Charley just got promoted over all the rest of us.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is “Thick and Fast” , “Thick and Fast”.

TEXT: (TRANG): Thick and Fast nghĩa đen là vừa dầy vừa nhanh. Nguời Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ những gì xảy ra vừa nhiều vừa nhanh. Trong thí dụ sau đây một chính trị gia có dính líu vào một vụ hối lộ đầy tai tiếng. Vì thế ông ta phải mở một cuộc họp báo để tìm cách cứu vãn tương lai chính trị của ông ta.

VOICE: (DON): All the reporters were there with TV cameras, radio microphones and notebooks and pencils. And the questions came as Thick and fast as a swarm of bees. So quickly it was hard for the politician to keep up!.

TEXT: (TRANG): Điều gì đã xảy ra tại cuộc họp báo này? Tất cả mọi thông tín viên đều có mặt tại đó với ống kính truyền hình, máy vi âm , sổ tay và viết chì. Mọi câu hỏi được đưa ra tới tấp như một đàn ong, nhanh đến độ chính trị gia này khó lòng trả lời cho kịp!

Ta thấy có từ Reporter R-E-P-O-R-T-E-R nghĩa là phóng viên, thông tín viên, Swarm S-W-A-R-M nghĩa là một bầy hay một đàn, và Bee B-E-E là con ong. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): All the reporters were there with TV cameras, radio microphones and notebooks and pencils. And the questions came as Thick and fast as a swarm of bees. So quickly it was hard for the politician to keep up!.

TEXT : (TRANG): Dĩ nhiên chính trị gia nào ở trong hoàn cảnh như vậy cũng biết là mình đang gặp nhiều khó khăn. Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is “Thick As Thieves” , “Thick As Thieves”.

TEXT: (TRANG): Thick As Thieves có một từ mới là Thieves, số nhiều của Thief, đánh vần là T-H-I-E-F nghĩa là kẻ cắp. Thick As Thieves nghĩa bóng là rất ăn ý với nhau, hay rất thân thiết với nhau . Người ta cho rằng sở dĩ có thành ngữ này ngày xưa là vì bọn kẻ cắp thường rất thân thiết với nhau vì cùng làm một việc bất lương là ăn trộm ăn cắp tài sản của người khác. Tuy nhiên, thành ngữ Thick As Thieves giờ đây không có nghĩa gì xấu cả. Trong thí dụ sau dây anh bạn chúng ta cho biết là vợ anh tên Doris thân thiết với bà hàng xóm như thế nào.

VOICE: (DON): Yes, Doris and Mrs. Lee next door are Thick as thieves They look after each other’s kids and get together every afternoon for coffee . Neighbors don’t always get along, but Doris and Mrs. Lee are really Thick as thieves, I’m happy to say.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Nhà tôi Doris và bà Lee ở bên cạnh rất thân thiết với nhau. Hai người trông nom con cái của nhau và gặp nhau mỗi buổi chiều để uống cà phê. Hàng xóm thường không hợp tính nhau, nhưng tôi rất sung sướng mà nói rằng Doris và bà Lee rất hợp ý nhau.

Chỉ có một từ mới là To Get Along nghĩa là hòa thuận với nhau. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Yes, Doris and Mrs. Lee next door are Thick as thieves. They look after each other’s kids and get together every afternoon for coffee. Neighbors don’t always get along, but Doris and Mrs. Lee are really Thick as thieves, I’m happy to say.

TEXT: (TRANG): Thí dụ mà quý vị vừa nghe đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Lay It On Thick nghĩa là tâng bốc hay hết lời khen ngợi, hai là Thick and Fast nghĩa là một cái gì xảy ra tới tấp, và ba là Thick As Thieves nghĩa là rất ăn ý với nhau. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG