Đường dẫn truy cập

LESSON #243: Butterfingers, All thumbs, Two left feet.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Khi người Mỹ muốn mô tả một người vụng về, thì họ thường dùng những từ như thế nào? Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ để chỉ tính vụng về. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idioms is “Butterfingers”, “ Butterfingers”.

TEXT: (TRANG): Butterfingers thật ra gồm có 2 từ. Một là Butter B-U-T-T-E-R nghĩa là bơ, và hai là Fingers nghĩa là ngón tay. Ngón tay khi dính bơ thường trở nên trơn tuột và khó cầm các đồ vật, và người nào bị gọi là Buttterfingers thì người đó vụng về, cầm một món gì thì cứ rớt lên rớt xuống, như khi người Mỹ cầm đũa lần đầu tiên vậy. Sau đây là một thí dụ về một anh hầu bàn tên Pete.

VOICE: (DON): Pete’s a hard worker. But he has a tough time holding a restaurant job. He’s a real Butterfingers and keeps spilling dishes when he brings an order to the table.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh Pete làm việc rất chăm chỉ. Nhưng anh ấy khó làm việc lâu dài tại tiệm ăn. Đó là vì anh ấy rất vụng về, và thường đánh rơi các đĩa thức ăn khi anh ấy mang thức ăn đến bàn cho khách. Có vài từ mới mà ta cần biết là: Tough đánh vần là T-O-U-G-H nghĩa là khó khăn, To Spill S-P-I-L-L nghĩa là làm đổ, và Order đánh vần là O-R-D-E-R nghĩa là món ăn mà khách hàng gọi. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Pete’s a hard worker. But he has a tough time holding a restaurant job. He’s a real butterfingers and keeps spilling dishes when he brings an order to the table.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai cũng dùng để chỉ một người vụng về.

VOICE: (DON): The second idiom is “All thumbs”, “ All Thumbs”.

TEXT: (TRANG): All Thumbs có một từ mới là Thumb đánh vần là T-H-U-M-B nghĩa là ngón tay cái. Quý vị cứ tưởng tượng là một bàn tay mà chỉ có toàn ngón tay cái, All Thumbs, thì người có bàn tay đó sẽ rất vụng về, không khéo tay và không biết làm những việc tỉ mỉ, như anh Dick mà quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: (DON): Dick isn’t very good using tools around the house. He’s all thumbs. When he hammers a nail he’s likely to end up hitting his finger instead. And you’d be shocked to hear the bad language he uses when he hurts himself!

TEXT: (TRANG): Dick là người như thế nào? Anh ấy không biết cách dùng những dụng cụ trong nhà. Anh ấy vụng về lắm. Khi anh ấy đóng đinh lên tường thế nào anh ấy cũng đập phải ngón tay. Và các bạn sẽ sửng sốt khi nghe thấy ngôn từ thô tục mà anh ấy thốt lên khi anh ấy bị đau tay.

Những từ mới cần biết là: Tool đánh vần là T-O-O-L nghĩa là dụng cụ, To Hammer H-A-M-M-E-R nghĩa là đập bằng búa, Nail đánh vần là N-A-I-L nghĩa là cái đinh, và Shocked S-H-O-C-K-E-D nghĩa là sửng sốt, kinh ngạc. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Dick isn’t very good using tools around the house. He’s all thumbs. When he hammers a nail he’s likely to end up hitting his finger instead. And you’d be shocked to hear the bad language he uses when he hurts himself!

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is “Two Left Feet”, “Two Left Feet”.

TEXT: (TRANG): Two Left Feet nghĩa đen là hai chân trái. Quý vị có thể hình dung một người với hai chân trái thì đi đứng rất vụng về, khó khăn. Người Mỹ thường dùng thành ngữ này khi mô tả những người bị lúng túng khi bắt đầu học nhảy đầm, như quý vị thấy kinh nghiệm của anh bạn chúng ta thời còn đi học như sau.

VOICE: ( DON): In high school I had a hard time learning all the popular dance steps. At first, you know, it was like I had two left feet. But I kept trying and now my wife says she even enjoys taking a turn around the dance floor with me.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Hồi còn ở trung học, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi học những bước khiêu vũ được mọi người ưa thích. Thoạt đầu tôi có cảm tưởng như tôi có hai chân trái vậy, vì tôi rất lúng túng. Tuy nhiên tôi tiếp tục cố gắng và giờ đây nhà tôi nói rằng bà ấy cũng thích ra sàn nhảy với tôi.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Popular đánh vần là P-O-P-U-L-A-R nghĩa là phổ thông hay được nhiều người ưa chuộng, Step S-T-E-P nghĩa là bước chân, và Floor F-L-O-O-R nghĩa là sàn nhà. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): In high school I had a hard time learning all the popular dance steps. At firt, you know, it was like I had two left feet. But I kept trying and now my wife says she even enjoys taking a turn around the dance floor with me.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới là: Butterfingers và All Thumbs dùng để chỉ những người không khéo tay, và Two Left Feet dùng để chỉ những người có đôi chân vụng về. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG