Đường dẫn truy cập

LESSON #225: Pretty penny, Penny ante, Pennies from heaven.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Penny đánh vần là P-E-N-N-Y có nghĩa là một đồng xu. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “Pretty Penny”, “ Pretty Penny”.

TEXT: (TRANG): Người Mỹ dùng Pretty Penny để chỉ một số tiền khá lớn. Ngày nay một đồng xu hay là một penny không đáng giá bao nhiêu, nhưng ngày xưa nó có giá trị đáng kể. Trong thí dụ sau đây, ta hãy nghe một sinh viên nói về dự định tương lai của anh.

VOICE : (DON): I’d like to go to a famous private school, but the tuition is a pretty penny and our family doesn’t have that much money. So I’ll go to the state university. I can still get a good education there and I’ll take out a student loan to help pay the tuition.

TEXT: (TRANG): Anh sinh viên này nói: Tôi muốn đi học tại một trường tư danh tiếng, nhưng học phí ở đó quá cao và gia đình tôi không có nhiều tiền đến thế. Vì vậy tôi sẽ học tại trường đại học công lập. Tôi vẫn có thể hấp thụ được một nền giáo dục tốt ở đó và tôi sẽ vay tiền để giúp trả tiền học.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Famous đánh vần là F-A-M-O-U-S nghĩa là danh tiếng, Tuition T-U-I-T-I-O-N nghĩa là học phí, và State university là trường của tiểu bang, tức là trường công lập. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (DON): I’d like to go to a famous private school, but the tuition is a pretty penny and our family doesn’t have that much money. So I’ll go to the state university. I can still get a good education there and I’ll take out a student loan to help pay the tuition.

TEXT: (TRANG): Nếu Pretty Penny là một số tiền lớn hay một cái gì đắt giá thì một số tiền nhỏ nhoi ít ỏi sẽ là gì ? Anh bạn chúng ta xin giới thiệu thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is “Penny Ante”, “ Penny Ante”.

TEXT: (TRANG): Ante đánh vần là A-N-T-E , xuất xứ từ tiếng La tinh có nghĩa là trước. Penny Ante là số tiền đánh cuộc mà người ta đặt xuống bàn trước khi đánh bạc hay đánh xì ,và vì đó là tiền xu nên số tiền này rất nhỏ. Giờ đây nó được dùng để chỉ một cái gì nhỏ nhoi, không quan trọng, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: (DON): Mr. Lee opened a penny ante Asian noodle shop, only 6 tables with his wife as a cook and himself as waiter. But the noodles were delicious and cheap, and a few years later he had six large restaurants around town and a lot of money in the bank.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông Lee mở một tiệm mì rất nhỏ, chỉ có 6 cái bàn, và vợ ông làm bếp còn ông thì hầu bàn. Nhưng mì của tiệm ông rất ngon và rẻ, cho nên chỉ vài năm sau ông đã có 6 tiệm ăn lớn trong thành phố và khá nhiều tiền trong ngân hàng.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Noodle N-O-O-D-L-E nghĩa là mì, bún hay phở, và Delicious đánh vần là D-E-L-I-C-I-O-U-S nghĩa là ngon. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Mr. Lee opened a penny ante Asian noodle shop, only 6 tables with his wife as a cook and himself as waiter. But the noodles were delicious and cheap, and a few years later he had six large restaurants around town and a lot of money in the bank.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE : (DON): The third idiom is“ Pennies from Heaven” , “Pennies from Heaven”.

TEXT: (TRANG): Pennies from heaven có nghĩa là tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Ta có một từ mới là Heaven H-E-A-V-E-N, nghĩa là bầu trời. Vì thế thành ngữ này dùng để chỉ một điều gì may mắn bất ngờ đến với chúng ta như tiền từ trên trời rơi xuống. Thành ngữ này được mọi người biết đến trong một cuốn phim có tài tử Bing Crosby hát câu: When it rains, it rains pennies from heaven”. Trong thí dụ sau đây, một cô gái tên Sally bất ngờ gặp may:

VOICE: (DON): Sally found this old painting that had been in the attic for many years. She took it to an art dealer who said it was by a well-known painter she’d never heard of. He paid her $5,000 for it. It was a real case of pennies from heaven.

TEXT: (TRANG): Cô Sally may mắn như thế nào? Cô ấy tìm thấy một bức tranh nằm ở trên gác xép từ nhiều năm qua. Cô ấy mang tranh tới một người buôn tranh và ông ấy nói rằng bức tranh ấy do một họa sĩ nổi tiếng vẽ mà cô ấy chưa bao giờ nghe nói tới. Ông ấy mua bức tranh với giá 5,000 đô la. Quả thật cô ấy may mắn như được tiền từ trên trời rơi xuống vậy.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Painting đánh vần là P-A-I-N-T-I-N-G nghĩa là một bức tranh, Attic A-T-T-I-C nghĩa là cái gác xép hay gác thượng ở dưới mái nhà, và Dealer D-E-A-L-E-R nghĩa là người mua bán hàng hóa. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Sally found this old painting that had been in the attic for many years. She took it to an art dealer who said it was by a well-known painter she’d never heard of. He paid her $5,000 for it. It was a real case of pennies from heaven.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới : Một là Pretty Penny nghĩa là một số tiền lớn hay một cái gì đắt giá, hai là Penny Ante nghĩa là một số tiền nhỏ hay một cái gì không đáng kể, và ba là Pennies from heaven nghĩa là một điều may mắn bất ngờ đến với chúng ta. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG