Đường dẫn truy cập

LESSON #219: Stomping ground, Hangout, Neck of the woods.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đề cập đến 3 thành ngữ mới có liên quan đến nơi chốn. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Stomping ground” , “ Stomping Ground”.

TEXT: (TRANG): Stomping Ground gồm có từ Stomping S-T-O-M-P-I-N-G nghĩa là dậm chân, và Ground đánh vần là G-R-O-U-N-D nghĩa là khu đất. Thoạt đầu Stomping ground được dùng để chỉ một khu đất nơi gia súc như trâu bò hay ngựa ở nông trại thường lui tới. Ngày nay nó được dùng để chỉ một nơi chốn mà con người chúng ta thích lui tới. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta vừa gặp một cô nói rằng cô từng theo học đại học tại trường đại học Michigan ở thành phố Ann Arbor , và đó cũng chính là trường cũ của anh. Anh bạn chúng ta nói:

VOICE: ( DON): “ So you went to Michigan, did you! Well, so did I. It’s my old stomping ground too. I spent four of the best years of my life there. It’s a beautiful campus with those lakes, and I really enjoyed the town of Ann Arbor. People are nice there. “

TEXT : (TRANG): Anh Don nói :” À, thế ra cô học tại đại học Michigan đấy à? Tôi cũng vậy. Đó cũng là nơi tôi thường lui tới. Tôi sống 4 năm đẹp nhất của đời tôi tại đó. Trường đó có một khuôn viên đẹp với nhiều hồ nước, và tôi rất thích thị trấn Ann Arbor. Người dân ở đó tử tế hiền hòa.

Chỉ có một từ mới là Campus C-A-M-P-U-S nghĩa là khuôn viên đại học , và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): “ So you went to Michigan, did you! Well, so did I. It’s my old stomping gournd too. I spent four of the best years of my life there, It’s a beautiful campus with those lakes, and I really enjoyed the town of Ann Arbor. People are nice there. “

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON): The second idiom is"Hangout” , “ Hangout”.

TEXT: ( TRANG): Hangout đánh vần là H-A-N-G-O-U-T có nghĩa là nơi để người ta gặp bạn bẻ để nghỉ xả hơi hay giải trí . Người Mỹ cũng dùng To Hangout, một động từ để chỉ việc gặp bạn để nói chuyện tầm phào, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): When I was in college, our most popular hangout was the tavern in the Student Union. The food was cheap and not too bad, drinks were cheap and it was a great place to hang out with women students without spending too much money.

TEXT: (TRANG): Anh bạn chúng ta cho biết như sau: Hồi tôi còn ở đại học, nơi mà chúng tôi thường lui tới để giải trí là quán ăn trong Câu lạc bộ sinh viên. Thức ăn ở đó rẻ mà cũng tạm được, thức uống cũng rẻ, và đó là một nơi rất tốt để gặp gỡ và chuyện trò với nữ sinh viên mà không phải tiêu nhiều tiền.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Popular P-O-P-U-L-A-R có nghĩa là được nhiều người ưa thích, và Tavern T-A-V-E-R-N nghĩa là quán rượu hoặc quán ăn. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): When I was in college, our most popular hangout was the tavern in the Student Union. The food was cheap and not too bad, drinks were cheap and it was a great place to hang out with women students without spending too much money.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON): The third idiom is “ Neck of the Woods” , “ Neck of the Woods”.

TEXT: ( TRANG): Neck of the Woods có từ Woods đánh vần là W-O-O-D-S có nghĩa là một đám cây hay một khu rừng. Người Mỹ dùng thành ngữ này cách đây hơn 200 năm khi họ phải chặt cây đốn gỗ trong rừng để xây nhà , lập nông trại. Ngày nay, Neck of the Woods được dùng để chỉ quê quán của một người , thường là một làng hay xóm nhỏ , như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): My neck of the woods is a little town in Kansas, out in the middle of wheat fields. I was born and grew up there, and didn’t know anywhere else until I went away to college. I still go back once a year just to see my mother and dad.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Quê tôi là một thị trấn nhỏ trong bang Kansas, nằm ngay giữa những cánh đồng lúa mì. Tôi sinh ra và lớn lên tại đó , và không biết một nơi nào khác cho đến khi tôi rời nhà đi học đại học. Ngày nay tôi vẫn trở về quê mỗi năm một lần chỉ để thăm bố mẹ tôi.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Town T-O-W-N có nghĩa là một thị trấn , và Wheat W-H-E-A-T nghĩa là lúa mì , và Field F-I-E-L-D nghĩa là cánh đồng. Và bâ giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): My neck of the woods is a little town in Kansas, out in the middle of wheat fields. I was born and grew up there, and didn’t know anywhere else until I went away to college. I still go back once a year just to see my mother and dad.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Stomping Ground nghĩa là chỗ mình năng lui tới hay sống trong một thời gian, hai là Hangout là nơi để gặp bạn để giải trí và tán dóc, và ba là Neck of the Woods là quê quán của mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG