Đường dẫn truy cập

LESSON #217: The life of the party, Party pooper, Party line.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ Party đánh vần là P-A-R-T-Y có nghĩa là một buổi tiệc , một buổi liên hoan hay một đảng chính trị. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ The life of the party”, “ The life of the party”.

TEXT: ( TRANG): The life of the party có một từ mới là Life đánh vần là L-I-F-E , có nghĩa là đời sống. Người Mỹ dùng thành ngữ naỳ để chỉ một con người sống động, vui nhộn và là trung tâm của một buổi tiệc, được mọi người chú ý đến. Trong thí dụ sau đây anh bạn chúng ta nói về cô em gái của anh tên Jenny như sau.

VOICE: ( DON): People who give parties always invite Jenny because they know she’ll be the life of the party. She knows everybody in town, helps guests get to know each other, makes sure they get plenty to eat , and makes everybody feel very comfortable.

TEXT: ( TRANG): Anh bạn này nói: Những ai tổ chức liên hoan cũng đều luôn luôn mời cô Jenny bởi vì họ biết rằng cô ấy sẽ là linh hồn của buổi tiệc. Cô ấùy quen biết tất cả mọi người trong thành phố này, giúp quan khách làm quen với nhau, trông nom cho họ có đầy đủ thức ăn, và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To invite đánh vần là I-N-V-I-T-E nghĩa là mời, và Comfortable đánh vần là C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E nghĩa là thỏai mái. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): People who give parties always invite Jenny because they know she’ll be the life of the party. She knows everybody in town, helps guests get to know each other, makes sure they get plenty to eat , and makes everybody feel very comfortable.

TEXT: ( TRANG): Chắc quý vị cũng muốn biết một con người trái ngược hẳn với cô Jenny thì được gọi là gì. Anh bạn chúng ta sẽ cho biết như sau.

VOICE: ( DON): The second idiom is “ Party pooper”, “ Party pooper”.

TEXT: ( TRANG): Party pooper có một từ mới là Poop đánh vần là P-O-O-P có nghĩa là mệt mỏi, mất hết sức lực. Vì thế Party pooper được dùng để chỉ một người có thái độ mệt mỏi, cau có , khiến cho những người đến dự tiệc cũng mất cả vui. Trong thí dụ sau đây, một ông nói với bà vợ về một người mà ông ta không muốn mời đến buổi tiệc mà hai vợ chồng đang dự định tổ chức.

VOICE: ( DON): Honey, let’s not invite John Smith. He’s a real party pooper. He puts on this sour look like his stomach hurts, has nothing good to say about anybody, doesn’t even smile at other people’s jokes, and always looks like he’d rather be any place else.”

TEXT: ( TRANG): Ông này nói với vợ: Này em, mình đừng nên mời anh John Smith. Anh ta quả thật là một người làm hỏng buổi tiệc. Anh ta có vẻ matë khó đăm đăm như đang bị đau bụng, chẳng bao giờ khen ai câu nào, cũng không cười khi nghe những câu bông đùa của người khác, và lúc nào trông cũng có vẻ như anh ta muốn đi chỗ khác.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: To invite đánh vần là I-N-V-I-T-E nghĩa là mời, và Sour , S-O-U-R nghĩa là chua chát, buồn rầu, cau có. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): Honey, let’s not invite John Smith. He’s a real party pooper. He puts on this sour look like his stomach hurts, has nothing good to say about anybody, doesn’t even smile at other people’s jokes, and always looks like he’d rather be any place else.”

TEXT: (TRANG): Nếu anh John không cười khi người khác nói đùa thì quả anh ta là một người khó tính. Và bây giờ xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON): The third idiom is “ Party Line“ , “ Party Line”.

TEXT : (TRANG): Party line ở đây không có liên quan gì đến một buổi liên hoan mà nó có nghĩa là một đảng chính trị. Line đánh vần là L-I-N-E là chính sách hay đường lối. Party line được dùng nhiều nhất vào khoảng năm 1935 để chỉ những bản tuyên bố của đảng cộng sản Liên Xô mà các đảng viên phải tuân theo. Ngày nay, party line là chính sách công khai mà một chính đảng, một tổ chức , hay công ty nào đó đưa ra cho người trong nhóm noi theo. Điều này không có nghĩa là chính sách đó lúc nào cũng đúng. Trong thí dụ sau đây, một công ty đang bị thua lỗ nặng. Tuy nhiên ông giám đốc lại dặn dò nhân viên của ông như sau:

VOICE: ( DON): You know we’re are in trouble. But let’s follow the party line. Tell people we’re doing okay, that we have some big new orders in sight, that we’re thinking about expanding our offices, and we expect our stock to go up in the market.

TEXT: (TRANG): Ông giám đốc này nói : Các bạn cũng biết là chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta nên theo đúng đường lối của công ty. Hãy nói cho mọi người biết là chúng ta đang làm ăn tốt đẹp , chúng ta sắp nhận được những đơn đặt hàng lớn, chúng ta đang nghĩ tới chuyện mở rộng văn phòng, và chúng ta dự trù là giá cổ phần của công ty chúng ta sẽ tăng trên thị trường.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Order đánh vần là O-R-D-E-R nghĩa là đơn đặt hàng , To expand , E-X-P-A-N-D , nghĩa là phát triển , mở rộng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): You know we’re are in trouble. But let’s follow the party line. Tell people we’re doing okay, that we have some big new orders in sight, that we’re thinking about expanding our offices, and we expect our stock to go up in the market.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới . Một là Life of the party nghĩa là người làm cho buổi tiệc thành công , hai là Party pooper nghĩa là người làm buổi tiệc mất vui , và ba là Party line nghĩa là đường lối của đảng hay của công ty. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG