Đường dẫn truy cập

LESSON #209: Up your alley, Up to Speed, Up for grabs.


Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Up đánh vần là U-P nghĩa là lên. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Up your alley”, “ Up your alley” .

TEXT: (TRANG): Up your alley có một từ mới là Alley đánh vần là A-L-L-E-Y nghĩa đen là một loiá đi hay một con đừong hẻm. Ngừơi Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một điều gì phù hợp với sở thích hay khả năng của mình khiến mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Trong thí dụ sau đây, một thanh niên nói với cô bạn của anh tên Mary rằng cô nên nộp đơn xin làm phóng viên về thuơng mại tại một tờ báo địa phương mà anh ta nghe nói, vì cô có đủ khả năng.

VOICE: ( DON): You studied journalism and took a lot of economics , and worked for an export firm and know something about business. It’s a job that’s right up your alley, Mary.

TEXT: ( TRANG) : Thanh niên này nói: Cô đã học ngành báo chí và lấy khá nhiều lớp về kinh tế. Cô đã làm việc cho một công ty xuất khẩu và biết ít nhiều về thương mại. Đây là một việc làm rất hợp với khả năng của cô đấy, Mary ạ.

Có vài từ mới mà ta cần biết là : Journalism đánh vần là J-O-U-R-N-A-L-I-S-M nghĩa là ngành báo chí, và Economics đánh vần là E-C-O-N-O-M-I-C-S nghĩa là kinh tế học. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): You studied journalism and took a lot of economics , and worked for an export firm and know something about business. It’s a job that’s right up your alley, Mary.

TEXT: (TRANG) : Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON) : The second idiom is “ Up to Speed”, “ Up to Speed”.

TEXT: ( TRANG): Up to Speed có một từ mới là Speed đánh vần là S-P-E-E-D nghĩa là tốc độ. Up to Speed nghĩa đen là lên tới tốc độ cao nhất của một chiếc xe như xe đua chẳng hạn, và nghĩa bóng là có đầy đủ nhửng thông tin mà mình cần biết . Thành ngữ này thường đi kèm với To Bring, như trong câu Bring someone up to speed nghĩa là chỉ dẫn cho một người nào tatá cả những gì mà họ cần biết. Trong thí dụ sau đây, ta sẽ nghe một ông giám đốc tiếp thị nói chuyện với các nhân viên bán hàng về một sản phẩm mới của hãng ông.

VOICE: ( DON): I want to bring you up to speed on a television set we’ll have ready for the market in three months. Please take notes so you’ll remember all the new features it offers.

TEXT: ( TRANG): Oâng giám đốc này nói: Tôi muốn chỉ cho các ông biết đầy đủ thông tin về một loại máy truyền hình mới mà chúng ta sẽ tung ra thị trường trong 3 tháng nữa. Yêu cầu các ông ghi chú những lời chỉ dẫn để có thể nhớ hết những đặc điểm của loại máy mới này.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Market đánh vần là M-A-R-K-E-T nghĩa là thị trường , và Feature đánh vần là F-E-A-T-U-R-E nghĩa là nét đặc biệt, hay là đặc điểm. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): I want to bring you up to speed on a television set we’ll have ready for the market in three months. Please take notes so you’ll remember all the new features it offers.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba và cũng là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay.

VOICE : ( DON): The third idiom is "Up for grabs” , “ Up for grabs”.

TEXT: ( TRANG): Up for Grabs có một từ mới là Grab đánh vần là G-R-A-B có nghĩa là nắm lấy, chụp layá, túm lấy. Vì thế người Mỹ dùng Up for grabs để chỉ một cái gì chưa thuộc về ai mà bất cứ người nào cũng có cơ hội dành lấy . Trong thí dụ sau đây, một người nói với bạn anh ta về một công việc làm sắp trống chỗ ở sở anh.

VOICE: ( DON): One of our accountants is retiring and his job is up for grabs. You’re certainly qualified. If you call and ask for an interview, I think you’ve got a very good chance to get it.

TEXT: ( TRANG): Ông này nói: Một trong các kế toán viên ở sở tôi sắp về hưu , và công việc của ông ta chưa có người thay. Anh chắc chắn hội đủ điều kiện. Nếu anh gọi điện thoại và xin được phỏng vấn, tôi cho rằng anh có rất nhiều cơ may dành được việc này.

Có vài từ mơiù mà ta cần biết là: Accountant đánh vần là A-C-C-O-U-N-T-I-N-G nghĩa là kế toán viên , To retire đánh vần là R-E-T-I-R-E nghĩa là về hưu , và Qualified đánh vần là Q-U-A-L-I-F-I-E-D nghĩa là có đủ điều kiện. Và bây giơ øxin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): One of our accountants is retiring and his job is up for grabs. You’re certainly qualified. If you call and ask for an interview, I think you’ve got a very good chance to get it.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Up your alley nghĩa là hợp với khả năng hay sở thích của mình. Hai là Bring Someone Up to Speed nghĩa là chỉ dẫn cho một ngươì nào biết đầy đủ ve àmột vấn đề gì. Và ba là Up for Grabs nghĩa là một cái gì còn để trống chưa có ai dành lấy. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG