Đường dẫn truy cập

LESSON # 201: Cough Up, Nothing To Sneeze At, Sniff Out.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay , chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có liên quan tới những tiếng động phát ra từ mũi hay miệng chúng ta. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ To cough up”, “ To cough up”.

TEXT: ( TRANG): To cough up có từ Cough đánh vần là C-O-U-G-H nghĩa là ho, và To Cough up có nghỉa là bắt buộc phải đưa tiền hay thông tin cho một người khác ngoài ý muốn của mình, chảng hạn như đưa tiền cho một tên cướp đang dí súng vào người, hay phải trả tiền phạt cho cảnh sát. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta dã lãnh 5 giấy phạt về tội đậu xe trái phép trong thành phố, nhung vì quá bận rộn nên quên trả tiền phạt. Ta hãy nghe xem chuyện gì xảy ra sau đó.

VOICE ( DON): I forgot the tickets were there. So when it was time to renew my license tags they wouldn’t renew it until I paid the 5 tickets. And I had to cough up $500 instead of $250 because they double the fines if you don’t pay them on time.

TEXT: ( TRANG ): Anh bạn than phiền như sau: Tôi quên mấy cái giấy phạt vẫn còn đó. Vì thế đến kkhi tôi phai xin gia hạn bảng số xe của tôi thì họ không chịu gia hạn, cho tới khi nào tôi trả xong 5 giấy phạt. Và tôi đã phải xì ra 500 đô la thay vì 250 đôla bởi vì họ tăng tiền phạt lên gấp đôi nếu tôi không trả đúng kỳ hạn. Có vài từ mới đáng chú ý là: Ticket đánh vần là T-I-C-K-E-T nghĩa là một cái vé hay là giấy phạt , và License Tag đánh vần là L-I-C-E-N-S-E và T-A-G nghĩa là bảng số xe ôtô . Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE ( DON): I forgot the tickets were there. So when it was time to renew my license tags they wouldn’t renew it until I paid the 5 tickets. And I had to cough up $500 instead of $250 because they double the fines if you don’t pay them on time.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE : ( DON): The second idiom is “ Nothing to sneeze at” , “ Nothing to sneeze at”.

TEXT : (TRANG): Nothing to sneeze at có một từ mới là Sneeze đánh vần là S-N-E-E-Z-E nghĩa là hắt hơi nhảy mũi. Khi nguời Mỹ nói To sneeze at something thì họ ý ám chỉ là họ coi thuòng một điều gì đó. Vì thế khi họ nói Nothing to sneeze at thì thành ngữ này có nghĩa là đay không phải là điều để họ xem thường , như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE: ( DON):My brother Bob earns $60,000 a year. That’s not as much as some other people get paid but it’s certainly nothing to sneeze at because it’s still more than most people earn in 12 months.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh Bob tôi làm việc với số lương 60,000 đô la một năm . Số tiền này tuy không nhiều bằng lương của vài người khác nhưng chắc chắn nó không phải là tầm thường , bởi vì nó vẫn cao hơn lương mà nhiều người kiếm được trong 12 tháng. Chỉ có một từ mới mà ta cần biết là: To earn đánh vần là E-A-R-N nghĩa là kiếm tiền , và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này:

VOICE: ( DON):My brother Bob earns $60,000 a year. That’s not as much as some other people get paid but it’s certainly nothing to sneeze at because it’s still more than most people earn in 12 months.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON): The third idiom is “ To sniff out” , “ To sniff out”.

TEXT: (TRANG): To sniff out đánh vần là S-N-I-F-F có nghĩa là ngửi hay đánh hơi để tìm thấy một điều gì , như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

VOICE ( DON): I sure wish I had my friend Joe’s special talent for sniffing out chances to make money in the market. Somehow he can find stocks that are really worth a lot more than their price on the stock market, and this ability makes him a nice fat profit.

TEXT : ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ước gì tôi có được tài nàng đặc biệt của anh bạn Joe cuả tôi. Anh ấy có tài đánh hơi tìm cơ hội làm tiền trên thị trường. Anh ấy có thể tìm được những cổ phần dáng giá cao hơn giá trên thị trường chứng khoán rất nhiều , và tài năng này đã khiến anh ấy kiếm được rất nhiều lời.

Những từ mới mà ta cần biết là: Chance đánh vần là C-H-A-N-C-E nghĩa là cơ hội , và Ability đánh vần là A-B-I-L-I-T-Y nghĩa là khả năng hay tài nàng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này: VOICE ( DON): I sure wish I had my friend Joe’s special talent for sniffing out chances to make money in the market. Somehow he can find stocks that are really worth a lot more than their price on the stock market, and this ability makes him a nice fat profit.

TEXT: ( TRANG): Thí dụvừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English AmericanStyle hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To cough up nghĩa là bị buộc phải trả tiền hay chuyển giao thông tin trái với ý muốn của mình, hai là Nothing to sneeze at nghĩa là không phải là điều đáng coi thường, và ba là To sniff out nghĩa là đánh hơi ngửi thấy một chuyện gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp laị quý vị trong bài học kế tiếp

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG