Đường dẫn truy cập

LESSON #36: Hand in glove, Hand down, Hand to mouth.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Hand đánh vần là H-A-N-D, nghĩa là bàn tay. Đó là Hand in Glove, Hand Down, và Hand to Mouth. Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ này: Hand in Glove, Hand Down, và Hand in Mouth.

Thành ngữ thứ nhất là Hand in Glove, gồm có chữ Hand mà quý vị biết rồi, và Glove đánh vần là G-L-O-V-E nghĩa là cái găng tay. Hand in Glove là bàn tay nằm chặc chẽ trong một chiếc găng tay, nghĩa bóng được dùng để mô tả hai người làm việc với nhau rất tâm đầu ý hợp. Ta hay nghe thí dụ sau đây về một cử tri nói về phương cách làm việc của hai thượng nghị sĩ tại bang nhà của ông:

AMERICAN VOICE: Our two senators belong to different political parties. But I’m glad to say they always work together hand in glove when it comes to getting federal money for our state.

TEXT: (TRANG): Cử tri này đưa ra nhận xét như sau: 2 thượng nghị sĩ của chúng tôi thuộc 2 đảng chính trị khác nhau. Nhưng tôi vui mừng mà nói rằng họ vẫn làm việc chung mới nhau một cách tâm đầu ý hợp mỗi khi cần phải xin tiền của chính phủ liên bang cho bang nhà của chúng tôi.

Có một vài chữ mới mà quý vị cần biết là: Senator đánh vần là S-E-N-A-T-O-R nghĩa là thượng nghị sĩ; Political đánh vần là P-O-L-I-T-I-C-A-L, nghĩa là chính trị; Party, đánh vần là P-A-R-T-Y, nghĩa là đảng; Federal, đánh vần là F-E-D-E-R-A-L, nghĩa là liên bang; và State, đánh vần là S-T-A-T-E, nghĩa là tiểu bang.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Hand in Glove:

AMERICAN VOICE: Our two senators belong to different political parties. But I’m glad to say they always work together hand in glove when it comes to getting federal money for our state.

TEXT: (TRANG): Khi người Mỹ hoàn tất một công việc gì một cách dễ dàng, không cần cố gắng nhiều, họ thường dùng thành ngữ Hands Down, gồm có chữ Hands và Down đánh vần là D-O-W-N nghĩa là buông xuống. Và đó là thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay. Hands Down được dùng từ thời thập niên 1850 trong giới đua ngựa. Khi một người nài cỡi một con ngựa giỏi vượt lên trên các con ngựa khác một quãng khá xa, anh ta tin chắc sẽ thắng cuộc đua nên buông hai tay xuống để nới lỏng giây cương cho con ngựa thong thả về tới mức. Thành ngữ Hands Down giờ đây được dùng trong những trường hợp khác nữa, như đánh bạc hay tranh cử chẳng hạn, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

AMERICAN VOICE: I am sure Senator Johnson will be elected again hands down. Most people think he has done a good job in Congress and nobody has ever heard of the man who is running against him.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi tin chắc rằng Thượng nghị sĩ Johnson sẽ được bầu lại một lần nữa một cách dễ dàng. Nhiều người cho rằng ông ấy đã phục vụ đắc lực tại Quốc hội, và không có ai biết đến tên người ra tranh cử chống lại ông Johnson lúc này cả.

Xin quý vị chú ý đến một số chữ mới như: Sure đánh vần là S-U-R-E, nghĩa là tin chắc; Elected, rút từ động từ Elect, đánh vần là E-L-E-C-T, nghĩa là bầu; Congress đánh vần là C-O-N-G-R-E-S-S, nghĩa là Quốc hội; và Run Against đánh vần là R-U-N và A-G-A-I-N-S-T, nghĩa là tranh cử chống lại một người nào.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Hands Down:

AMERICAN VOICE : I am sure Senator Johnson will be elected again hands down. Most people think he has done a good job in Congress and nobody has ever heard of the man who is running against him.

TEXT: (TRANG): Khi nói về nếp sống của dân nghèo, những người hằng ngày hầu như không có đủ thức ăn, người Mỹ thường dùng thành ngữ Hand to Mouth để nói lên tình trạng khỗ cực này. Và đó là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Hand to Mouth gồm có chữ Hand quý vị biết rồi và Mouth, đánh vần là M-O-U-T-H, nghĩa là cái miệng. Trong tiếng Việt đôi khi ta cũng dùng một thành ngữ tương tự là chỉ đủ để đút vào miệng, có ý nói đến nếp sống vất vả của người nghèo. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây về một phụ nữ nghèo trúng số độc đắc:

AMERICAN VOICE: That poor woman who won 10 million in the lottery yesterday must feel pretty good. She has been living hand to mouth with eight kids and a husband out of work for three years.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Người phụ nữ nghèo khó đó chắc bây giờ cảm thấy sung sướng lắm vì bà ấy vừa trúng sổ xố 10 triệu đô la hôm qua. Từ trước tới giờ bà ấy vẫn sống rất chật vật với 8 đứa con và một người chồng thất nghiệp đã 3 năm rồi.

Xin quý vị chú ý đến một số chữ mới là: Won là thì quá khứ của động từ to Win, đánh vần là W-I-N, nghĩa là thắng cuộc hay trúng số; Lottery, đánh vần là L-O-T-T-E-R-Y, nghĩa là cuộc xổ số; Husband, nghĩa là người chồng; và Out of Work, đánh vần là O-U-T, O-F và W-O-R-K, nghĩa là không có việc làm.

Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ýù đến cách dùng thành ngữ Hand to Mouth:

AMERICAN VOICE: That poor woman who won 10 million in the lottery yesterday must feel pretty good. She has been living hand to mouth with eight kids and a husband out of work for three years. TEXT:(TRANG): Thành ngữ Hand to Mouth đã chấm dứt bài học số 36 trong chương trình ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Hand in Glove, nghĩa là làm việc tâm đầu ý hợp với nhau; hai là Hands Down, nghĩa là đạt được thắng lợi một cách dễ dàng; và ba là Hand to Mouth, nghĩa là sống vất vả chỉ đủ đút vào miệng. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG