Đường dẫn truy cập

LESSON #260: Lose your cool, Hopping mad, Fit to be tied.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới dùng để mô tả một cảm xúc của con người, từ chổ yếu nhất đến chỗ mạnh nhất. Đó là sự giận dữ. Chị Pauline Gary xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Lose Your Cool”, “Lose Your Cool”.

TEXT: ( TRANG): “Lose Your Cool” có từ Lose đánh vần là L-O-S-E nghĩa là mất, và Cool, C-O-O-L, Cool nghĩa là sự bình yên thanh thản. Người Mỹ dùng Lose Your Cool khi họ mất bình tĩnh, tức là khi họ tức giận. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline lái xe và ngừng tại một đèn đỏ. Một người lái xe phía sau chị đã không ngừng kịp và đụng vào xe chị khiến chị nổi nóng. Ta hãy nghe điều gì xảy ra.

VOICE: (PAULINE): I’m afraid I lost my cool. I called the guy some nasty names and he jumped out like he was ready to fight. But then a traffic cop arrived on the scene and managed to calm us down. And it turned out that the damage wasn’t all that bad.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi sợ rằng tôi đã mất bình tĩnh. Tôi gọi anh ta bằng những cái tên rất xấu xa, và anh ta nhảy xổ ra như sẵn sàng đánh nhau với tôi. Tuy nhiên, một ông cảnh sát giao thông đến nơi và tìm cách làm chúng tôi bớt giận. Hóa ra chiếc xe cũng không bị hư hại nặng lắm.

Những từ mới mà ta cần biết là: Nasty, đánh vần là N-A-S-T-Y nghĩa là xấu xa đê tiện,Cop, C-O-P, Cop, nghĩa là cảnh sát viên, và Damage đánh vần là D-A-M-A-G-E nghĩa là hư hại. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’m afraid I lost my cool. I called the guy some nasty names and he jumped out like he was ready to fight. But then a traffic cop arrived on the scene and managed to calm us down. And it turned out that the damage wasn’t all that bad.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai cũng dùng để tả sự tức giận, nhưng ở một mức độ cao hơn.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Hopping Mad”, “Hopping Mad”.

TEXT: (TRANG): Hopping Mad có một từ mới là To Hop đánh vần là H-O-P nghĩa là nhảy lên nhảy xuống. Như thế thì quý vị cũng có thể hình dung ra một người Hopping Mad là người giận dữ tới mức nào. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: (PAULINE): My mom and dad were Hopping mad when they looked at my brother’s report card from school and saw that he was failing in arithmetic and history. So they made him stay home after school for a month instead of going out with friends.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Ba mẹ tôi đã nổi giận đùng đùng khi họ nhìn vào phiếu thành tích học tập của em tôi và thấy là em tôi đã trượt môn toán và sử ký. Vì thế ba mẹ tôi bắt em tôi ở nhà sau giờ học trong một tháng thay vì được đi chơi với bạn bè.

Những từ mới mà ta cần biết là: Report card, đánh vần là R-E-P-O-R-T và C-A-R-D nghĩa là phiếu thành tích học tập hay sổ học bạ. To Fail, F-A-I-L, Fail , nghĩa là thi trượt, và Arithmetic, A-R-I-T-H-M-E-T-I-C nghĩa là môn toán học. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE:(PAULINE): My mom and dad were Hopping mad when they looked at my brother’s report card from school and saw that he was failing in arithmetic and history. So they made him stay home after school for a month instead of going out with friends.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba cũng có liên quan đến sự giận dữ ở mức tối đa.

VOICE: ( PAULINE): The third idiom is “Fit To Be Tied”, “Fit To Be Tied”.

TEXT: (TRANG): Fit To Be Tied nghĩa đen là đáng để bị buộc chặt lại, và nghĩa bóng là một người tức giận quá mức đến độ người ta muốn trói lại để không làm hại đến mình hay đến người khác. Ta thấy có từ Fit , đánh vần là F-I-T, Fit nghĩa là xứng đáng hay thích hợp, và Tied, T-I-E-D ,Tied, nghĩa là bị trói buộc. Trong thí dụ sau đây anh Joe đã trải qua một kinh nghiệm khiến anh hết sức tức giận.

VOICE: (PAULINE): Joe was really fit to be tied one night when he saw his girlfriend out with a big, good-looking guy. Later he felt pretty stupid when he found out that the guy she was with was her older brother.

TEXT: (TRANG): Anh Joe đã gặp phải chuyện gì? Đêm hôm nọ anh ấy hết sức tức giận khi trông thấy bạn gái của anh ấy đi chơi với một chàng cao lớn đẹp trai. Sau đó anh Joe cảm thấy khá đần độn khi biết được rằng anh chàng đi chơi với cô bạn lại là anh ruột của cô ấy.

Chỉ có một từ mới là Stupid , đánh vần là S-T-U-P-I-D, Stupid nghĩa là đần độn, ngu ngốc. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Joe was really fit to be tied one night when he saw his girlfriend out with a big, good-looking guy. Later he felt pretty stupid when he found out that the guy she was with was her older brother.

TEXT: (TRANG): Thí dụ mà quý vị vừa nghe đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ dùng để diễn tả sự tức giận, đi từ chỗ giận chút ít đến chỗ giận rất nhiều. Đó là Lose your Cool, Hopping Mad, và Fit To Be tied. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG