Đường dẫn truy cập

LESSON #16: Mission creep, Hotbed, Well-heeled.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến 3 thành ngữ có liên quan đến tình hình tại Haiti. Trước đây khi Tổng thống Clinton loan báo kế hoạch để cho quân độïi Mỹ đổ bộ lên Haiti, quốc hội Mỹ sợ rằng hành động này sẽ biến thành một sứ mạng kéo dài khiến cho mước Mỹ bị kẹt trong đó. Tuần báo Newsweek đã dùng thành ngữ Mission Creep để tả sứ mạng kéo dài này, và đó là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay.

Mission Creep gồm có chữ Mission, đánh vần là M-I-S-S-I-O-N, có nghĩa là sứ mạng hay công tác; va øCreep đánh vần là C-R-E-E-P, nghĩa là dần dần lan rộng ra, Mission Creep là thành ngữ rất thông dụng để tả các sứ mạng gìn giữ hòa bình của Hoa Kỳ. Cũng giống như trong trường hợp Somalia, mục tiêu của Hoa Kỳ lúc đầu là hoàn toàn có tính cách nhân đạo, như đưa thực phẩm đến cho những người bị đói kém. Tuy nhiên dần dà, lực lượng Mỹ bắt đầu liên hệ vào việc xây dựng đất nước và thiết lập dân chủ ở Somalia. Ta hãy nghe thí dụ sau đây cho thấy dân chúng bất mãn với ý kiến này như thế nào.

AMERICAN VOICE: Results of the opinion poll show that sending troops over to Haiti is not a popular idea in the US. They can be stuck there for months, ending up with more responsibilities. That’s mission creep. Before you know it, you are deep in it.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Kết quả của cuộc thăm dò công luận cho thấy là gửi binh sĩ Mỹ sang Haiti không phải là ý kiến được dân chúng ưa chuộng tại Hoa Kỳ. Các binh sĩ này có thể bị mắc kẹt ở đó trong nhiều tháng và phải đảm trách thêâm nhiều trách nhiệm. Đó là một sứ mạng lan rộng dần khiến chúng ta bị mắùc kẹt. Khi chúng ta biết ra thì đã quá muộn rồi.

Trong câu tiếng Anh có vài từ mới cần chú ý như sau: Results, đánh vần là R-E-S-U-L-T-S, nghĩa là kết quả; Poll, đánh vần là P-O-L-L, nghĩa là cuộâc thăm dò ý kiến; Popular, đánh vần là P-O-P-U-LA-R, có nghĩa la øøđược ưa chuộng; và Stuck, đánh vần là S-T-U-C-K, có nghĩa là bị kẹt. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và chú ýù đến cách dùng thành ngữ Mission Creep:

AMERICAN VOICE: Results of the opinion poll show that sending troops over to Haiti is not a popular idea in the US. They can be stuck there for months, ending up with more responsibilities. That’s mission creep. Before you know it, you are deep in it.

TEXT: (TRANG): Tình trạng sôi động tại Haiti đã khiến cho tuần báo Newsweek gọi Haiti là một trường hợp dễ gây chấn động chính trị. Tờ báo dùng chữ Hotbed để tả môi trường này, và đó là thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay. Hotbed đánh vần là H-O-T-B-E-D nghĩa đen là một lớp đất mầu được tưới bón cẩn thận và đặt trong lồng kính để ươm hạt giống, và nghĩa bóng là nơi dễ nảy sinh một cái gì không tốt đẹp. Ta hãy nghe thí dụ sau đây nói về nạn phạm pháp lan tràn tại những khu xóm nghèo trong thành phố:

AMERICAN VOICE: That area of the inner city is really a hotbed for crimes. Why, just the other day, my roommate was robbed in broad daylight just one block away from the police station.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Khu xóm tại trung tâm thành phố đó là một môi trường sinh tội ác. Mới ngày nọ, bạn tôi đã bị cướp ngay giữa ban ngày chỉ cách bót cảnh sát có một dãy phố.

Có vài từ mới mà chúng ta cần chú ý như sau: Crime, đánh vần là C-R-I-M-E, nghĩa là tội ác, Robbed, đánh vần là R-O-B-B-E-D, nghĩa là cướp giựt; Daylight, đánh vần là D-A-Y-L-I-G-H-T la øban ngày; và Police station, đánh vần là P-O-L-I-C-E và S-T-A-T-I-O-N, có nghĩa là bót cảnh sát. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và cách dùng thành ngữ Hotbed.

AMERICAN VOICE: That area of the inner city is really a hotbed for crimes. Why, just the other day, my roommate was robbed in broad daylight just one block away from the police station.

TEXT: (TRANG): Haiti có thể trở thành một gương mẫu cho thấy các nước giàu có thể làm gì để giúp các nước nghèo. Đó là nhận xét của một đại tá Mỹ hồi hưu đăng trên tuần báo Newsweek. Tờ báo đã dùng chữ Well-heeled để mô tả các nước giàu, và đó là thành ngữ cuối cùng mà chúng ta học trong bài học hôm nay. Well-heeled có nghĩa là mang giầy đẹp trong chân. Chữ này được dùng vào cuối thế kỷ thứ 19 ở Mỹ để chỉ những người giàu có mang giầy đẹp chứ không phải rách rưới như người nghèo. Ta hãy nghe thí dụ sau đây nói về một đôi vợ chồng phong lưu khá giả tên Jones.

AMERICAN VOICE: Judging by their style of living, you know the Jones are well-heeled. They send their kids to a private school, do a lot of entertaining and travel abroad every summer.

TEXT:(TRANG):Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Xét theo lối sống của họ, các bạn biết rằng ông bà Jones là người giàu có. Họ gửi con đi học ở trường tư, tiếp khách khứa rất thường, và đi du lịch ngoại quốc mỗi mùa hè.

Có một số chữø mới mà chúng ta cần chú ý như sau: Judging rút từ động từ Judge, đánh vần là J-U-D-G-E, nghĩa là nhận xét; Kids đánh vần là K-I-D-S, nghĩa là con cái; Private, đánh vần là P-R-I-V-A-T-E, nghĩa là riêng tư; Entertaining, đánh vần là E-N-T-E-R-T-A-I-N-I-N-G, nghĩa là tiếp đãi khách; và Travel, đánh vần là T-R-A-V-E-L, nghĩa là du lịch. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh với thành ngữ Well-heeled:

AMERICAN VOICE: Judging by their style of living, you know the Jones are well-heeled. They send their kids to a private school, do a lot of entertaining and travel abroad every summer.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Well-heeled đã chấm dứt bài học số 16 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Mission Creep là một sứ mạng kéo dài và lan rộng. Hai là Hotbed nghĩa là môi trường làm nảy sinh điều gì. Và ba là Well-heeled nghĩa là giàu có. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.

XS
SM
MD
LG