Đường dẫn truy cập

LESSON #14: Go bananas, Compare apples and oranges, hear through the grapevine.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style số 14, hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị những thành ngữ mới liên quan đến các thứ trái cây như chuối, tiếng Anh gọi là Banana, trái táo tây, tức là Apple, và cam là Orange. Thành ngữ thứ nhất là Go Bananas, đánh vần là G-O và Bananas, đánh vần là B-A-N-A-N-A-S. Như quý vị vừa nghe, banana có nghĩa là trái chuối. Người Tây phương có nhận xét là không có con vật nào thích ăn chuối bằng con khỉ. Một nải chuối thường làm cho con khỉ rất dễ xúc động, nhảy nhót lung tung. Thành ngữ Go Bananas, khi áp dụng cho con người, có nghĩa là hành động một cách giận dữ hay điên rồ. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một người bị kẹt xe trên đường phố và gặïp phải một người khác nổi giận đâm xe vào xe của ông ta.

AMERICAN VOICE: I was on the freeway the other day in this terrible traffic jam. Suddenly, the guy in the car next to me just went bananas. He was screaming and yelling and then he crashed his Mercedes into my new BMW! Totally out of control!

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Hôm nọ tôi bị mắc kẹt trong một vụ kẹt xe khủng khiếp trên xa lộ. Thình lình một người lái xe gần tôi đột nhiên nổi giận. Ông ta hò hét, la lối rồi đâm chiếc xe Mercedes của ông ta vào chiếc xe BMW mới của tôi. Ông ta hoàn toàn không còn tự chủ được.

Trong câu tiếng Anh có vài từ mới mà chúng ta cần chú ý. Đó là: Freeway, đánh vần là F-R-E-E-W-A-Y, nghĩa là xa lộ; Traffic Jam, đánh vần là T-R-A-F-F-I-C và J-A-M, có nghĩa là vụ kẹt xe; Scream, đánh vần là S-C-R-E-A-M, nghĩa là gào thét; và Crash, đánh vần là C-R-A-S-H, nghĩa là đụng xe.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Go Bananas:

AMERICAN VOICE: I was on the freeway the other day in this terrible traffic jam. Suddenly, the guy in the car next to me just went bananas. He was screaming and yelling and then he crashed his Mercedes into my new BMW! Totally out of control!

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ nhì là Compare Apples and Oranges gồm có chữ Compare, đánh vần là C-O-M-P-A-R-E, nghĩa là so sánh; Apples, đánh vần là A-P-P-L-E-S, nghĩa là trái táo tây, và Oranges, đánh vần là O-R-A-N-G-E-S, nghĩa là trái cam. Thành ngữ Compare Apples and Oranges có nghĩa là so sánh trái táo với trái cam, tức là so sánh hai thứ không cùng một loại với nhau. Hay nói một cách khác là so sánh không đúng cách. Ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó hai sinh viên tên là Dave và Sarah nói chuyện với nhau về những nhạc sĩ mà họ ưa thích:

AMERICAN VOICE: Dave says Madonna is the world's greatest performing artist but Sarah thinks that Yo Yo Ma is the best. I say they are comparing apples and oranges. Madonna is a pop singer and Yo Yo Ma is a classical cellist.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Anh Dave nói rằng Madonna là nghệ sĩ trình diễn hay nhất thế giới, nhưng cô Sarah thì cho rằng Yo Yo Ma là nghệ sĩ hay nhất. Tôi thì tôi cho rằng họ so sánh không đúng cách. Cô Madonna là một ca nhạc sĩ pop, còn anh Yo Yo Ma là một nhạc sĩ đàn violonxen chơi nhạc cổ điển.

Ta hãy chú ý đến những từø mới trong câu tiếng Anh. Đó là Artist, đánh vần là A-R-T-I-S-T, có nghĩa là nghệ sĩ; Singer, đánh vần là S-I-N-G-E-R, có nghĩa là ca sĩ; Classical, đánh vần là C-L-A-S-S-I-C-A-L, nghĩa là cổ điển; và Cellist, đánh vần là C-E-L-L-I-S-T, nghĩa là người chơi đàn Violonxen. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Compare Apples and Oranges:

AMERICAN VOICE: Dave says Madonna is the world's greatest performing artist but Sarah thinks that Yo Yo Ma is the best. I say they are comparing apples and oranges. Madonna is a pop singer and Yo Yo Ma is a classical cellist.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay là Hear Through the Grapevine, trong đó có từ Grapevine đánh vần là G-R-A-P-E-V-I-N-E, có nghĩa là dây nho. Hear Through the Grapevine nghĩa đen là nghe tin qua đám dây nho, tức là nghe những tin đồn qua đường lối không chính thức hay qua bạn bè. Chữ Grapevine xuất xứ từ thời kỳ có máy điện báo, và dân chúng Mỹ so sánh các đường dây điện báo cũng rắc rối y như dây nho vậy. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về tin đồn một đôi bạn tên là Mark và Julie bỏ nhau. AMERICAN VOICE: I heard through the grapevine that Mark and Julie just broke up. I can't believe it. I thought they were going to get married. Julie's sister called this morning to give me the bad news.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi vừa nghe một tin không chính thức nói rằng anh Mark và cô Julie vừa bỏ nhau. Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi tưởng hai người sắp kết hôn với nhau. Chị cô Julie gọi điện thoại sáng nay và báo cho tôi biết tin buồn này.

Trong câu tiếng Anh có một vài chữ mới là: Broke Up, đánh vần là B-R-O-K-E và U-P, có nghĩa là bỏ nhau; Believe, đánh vần là B-E-L-I-E-V-E, nghĩa là tin tưởng; và Married, đánh vần là M-A-R-R-I-E-D, nghĩa là kết hôn. Bây giờ mờiø quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Hear Through the Grapevine:

AMERICAN VOICE: I heard through the grapevine that Mark and Julie just broke up. I can't believe it. I thought they were going to get married. Julie's sister called this morning to give me the bad news.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ Lemon là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Lemon, đánh vần là L-E-M-O-N, là trái chanh, và dùng để chỉ một món hàng có phẩm chất xấu, nhất là khi nói về xe hơi. Ta hãy nghe một người than phiền về chiếc xe hơi xấu mà ông ta đã mua lầm.

AMERICAN VOICE: Only three weeks after I bought my new pick up truck, problems started. First the doors wouldn't close and then the brakes failed. I should have known the truck wad a lemon when the dealer gave me a five hundred dollar discount.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Chỉ 3 tuần sau khi tôi mua chiếc xe hàng mới, những vụ trục trặc bắt đầu xảy ra. Mới đầu thì cánh cửa không đóng được, rồi cái thắng hỏng. Đáng lý ra tôi đã phải biết là tôi mua lầm một chiếc xe xấu khi tiệm bán xe bớt cho tôi 500 đô la.

Chúng ta hãy học thêm vài chữ mới: Pickup Truck, đánh vần là P-I-C-K-U-P và T-R-U-C-K là xe chở hàng loại nhỏ; Brakes, đánh vần là B-R-A-K-E-S, nghĩa là cái thắng xe; Dealer, đánh vần là D-E-A-L-E-R, là tiệm hay người bán xe; và Discount, đánh vần là D-I-S-C-O-U-N-T, là tiền trừ bớt. Bây giờ chúng ta hãy nghe lại câu tiếng Anh với thành ngữ Lemon:

AMERICAN VOICE: Only three weeks after I bought my new pickup truck, problems started. First the doors wouldn't close and then the brakes failed. I should have known the truck wad a lemon when the dealer gave me a five hundred dollar discount.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ Lemon đã chấm dứt bài học số 14 trong chương trình thành ngữ English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 4 thành ngữ mới. Một là Go Bananas nghĩa là nổi giận hay nổi điên. Hai là Compare Apples With Oranges là so sánh không đúng cách. Ba là Hear Through the Grapevine là nghe tin một cách không chính thức. Và bốn là Lemon là một món hàng xấu. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG