Đường dẫn truy cập

Xe tự hành Tò Mò của NASA

Xem thêm

Phòng thí nghiệm Khoa học Sao Hỏa MLS của NASA, hay xe tự hành mang tên Tò Mò, có 10 dụng cụ khoa học được thiết kế để tìm kiếm bằng chứng liệu Sao Hỏa có môi trường thuận lợi cho đời sống vi khuẩn, trong đó có các thành phần hóa chất hay không. (NASA/Fra
1

Phòng thí nghiệm Khoa học Sao Hỏa MLS của NASA, hay xe tự hành mang tên Tò Mò, có 10 dụng cụ khoa học được thiết kế để tìm kiếm bằng chứng liệu Sao Hỏa có môi trường thuận lợi cho đời sống vi khuẩn, trong đó có các thành phần hóa chất hay không. (NASA/Fra

Tại Trung Tâm Không Gian Kennedy của NASA ở Florida, xe tự hành MLS được trang bị với công nghệ đẩy bằng rocket để giúp đưa xe đáp xuống mặt Sao Hỏa (NASA / Kim Shiflett)
2

Tại Trung Tâm Không Gian Kennedy của NASA ở Florida, xe tự hành MLS được trang bị với công nghệ đẩy bằng rocket để giúp đưa xe đáp xuống mặt Sao Hỏa (NASA / Kim Shiflett)

Các chuyên viên kỹ thuật tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Florida, chuẩn bị trắc nghiệm xe tự hành MSL. (NASA/Dimitry Gerondidakis)
3

Các chuyên viên kỹ thuật tại Trung Tâm Không Gian Kennedy ở Florida, chuẩn bị trắc nghiệm xe tự hành MSL. (NASA/Dimitry Gerondidakis)

Chuyên viên bọc xe Tò Mò bên trong một lớp bảo vệ, mang theo vật liệu để sử dụng trong khi vào, xuống, và đáp xuống mặt Sao Hỏa. (NASA/Dimitry Gerondidakis)
4

Chuyên viên bọc xe Tò Mò bên trong một lớp bảo vệ, mang theo vật liệu để sử dụng trong khi vào, xuống, và đáp xuống mặt Sao Hỏa. (NASA/Dimitry Gerondidakis)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG