Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: ask for someone’s hand/a fly on the wall


Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 66 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.

Thành ngữ Mỹ thông dụng: ask for someone’s hand/a fly on the wall
please wait

No media source currently available

0:00 0:08:37 0:00
Đường dẫn trực tiếpThe two idioms we’re learning today are ASK FOR SOMEONE’S HAND and A FLY ON THE WALL.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là ASK FOR SOMEONE’S HAND và A FLY ON THE WALL.

Mai Lan’s dear friend Margaret is such a lovely girl. She has a wonderful personality, she’s easy-going, caring and such fun to be around. Many of her friends adore her, above all, Mark for sure. Mark’s in love with her and officially proposed to her last week. Mai Lan and Mike are so happy for both of them.

Bạn thân của Mai Lan, Margaret, là một cô gái thật dễ thương. Cô ta dễ tính, tốt với mọi người và vui vẻ với tất cả. Ai cũng quý cô, nhất là Mark, rõ ràng như vậy. Mark yêu cô và tuần trước đã chính thức xin cưới cô. Mai Lan và Mike rất vui mừng cho họ.


MIKE: Mai Lan, I think Mark made a very smart decision to propose to Margaret in her birthday party last week.

Mai Lan, Tôi thấy là Mark đã làm một quyết định thật hay là đã xin cưới Margaret trong tiệc sinh nhật của cô tuần trước.

MAI LAN: Margaret’s such a pretty girl, at that moment when Mark presented her with the ring, her face glowed. I could see tears, happy tears, in her eyes.

Margaret xinh lắm, lúc Mark trao nhẫn cho cô, mặt cô sáng rực lên. Tôi thấy nước mắt, nước mắt sung sướng, trong mắt cô.

MIKE: Mark. Too. He was really emotional.

Mark nữa. Anh ta cũng cảm động lắm.

MAI LAN: I can understand. That’s the time they’re committed to living together for the rest of their lives.

Tôi hiểu được. Đó là khi họ hứa nguyện sống với nhau trọn đới.

MIKE: Yes. When you ask for someone’s hand, it’s a serious vow.

Đúng. Khi ta “ask for someone’s hand” “xin ai bàn tay”, đó là lời hứa nghiêm trọng.

MAI LAN: Ask for someone’s hand? That means you’re asking somebody to help you?

Ask for someone’s hand ? Đó là nhờ ai làm gì đó hả anh ?

MIKE: No, no. “Give me a hand” is an American idiom meaning “help me”. “Ask for someone’s hand”, ask A-S-K for someone’s hand H-A-N-D is different. It means ask someone for marriage.

Không, không. "Give me a hand" là từ ngữ Mỹ có nghĩa là "giúp tôi một tay". Ask for someone's hand, ask A-S-K for someone's hand H-A-N-D là khác, nghĩa là xin cưới ai.

MAI LAN: Ah. So Mark asked for Margaret’s hand means he asked to marry Margaret.

À. Vậy Mark “asked for Margaret's hand” nghĩa là anh xin cưới cô.

MIKE: Yes. Too bad I didn’t hear all he said to her at that moment. I know he’s very romantic.

Tiếc quá, tôi không nghe được anh nói gì với Margaret lúc đó. Tôi biết anh ta rất lãng mạn.

MAI LAN: Mark’s a poet at heart. Margaret has shown me a few letters he wrote to her. Such delightful declaration of love!

Mark có trái tim thi sĩ. Margaret đã cho tôi xem vài lá thư anh viết cho cô. Anh tỏ tình thật đáng yêu !

MIKE: He also writes and talks about other topics: nature, the arts, etc. His words are sincere and his ideas well-expressed.

Anh cũng viết và nói về nhiều đề tài khác : thiên nhiên, nghệ thuật, v.v... Lời của anh ta thành thật và ý diễn tả rất khéo..

MAI LAN: What a talented gentleman he is!

Anh là một người thật lịch sự và nhiều tài !

MIKE: Mai Lan, what about me? Now I’m getting jealous!

Mai Lan, còn tôi thì sao ? Tôi đang nổi cơn ghen tị đây !

MAI LAN: My dear friend, you’re the best! Are you happy now?

Bạn quí ơi, anh là hạng nhất ! Anh vui chưa nào ?

MIKE: We’re silly, aren’t we? Seriously, I respect Mark for his many qualities. As you said, he’s a true gentleman and a talented one.

Mình đùa tếu thôi, đúng không ? Thật ra tôi rất quí trọng Mark vì anh có nhiều đức tính rất tốt. Như cô nói, anh ta người lịch sự và có tài.

MAI LAN: Yes, we were silly. But you’re good enough! Well, back to Mark and Margaret. I think they make a remarkable couple. Both have good looks, good brains and good hearts.

Ồ đúng, mình tếu. Nhưng anh tốt đủ rồi. Trở lại chuyện Mark và Margaret. Tôi thấy họ là một cặp đặc biệt, cả hai đẹp tướng, thông minh và đẹp trong tâm nữa !

MIKE: That’s an appropriate description of these two friends of ours.

Đó là câu tả rất đúng về hai người bạn của ta.

MAI LAN: Mike, how I wish I could hear them talking together, particularly about their love for each other!

Mike, tôi ước gì nghe được những lời họ nói với nhau, đặc biệt là về mối tình của họ.

MIKE: You mean you wish to be “a fly on the wall” to listen into their conver-sation?

Cô có ý muốn làm " a fly on the wall" để nghe họ nói chuyện ?

MAI LAN: “ A fly on the wall”?

“ A fly on the wall”? “Con ruồi đậu trên tường” ?

MIKE: Yes. A fly F-L-Y on the wall W-A-L-L means a unseen observer, a unseen listener.

Đúng. A fly F-L-Y on the wall W-A-L-L nghĩa là một người chứng kiến, hoặc lắng nghe người khác mà không ai thấy.

MAI LAN: Then I really want to be “a fly on the wall” when Mark reads beautiful poems to Margaret!

Vậy thì tôi thật muốn là "a fly on the wall" mỗi khi Mark đọc những bài thơ thật đẹp cho Margaret !

MIKE: And I wish to have been “ a fly on the wall” when my uncle Ben convinced my aunt to take a loan from the bank, I would have stopped them. They have such difficulty paying back now.

Và tôi cũng ước đã là "a fly on the wall" khi chú Ben của tôi thuyết phục cô tôi vay tiền nhà băng. Bây giờ trả khó quá !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : ASK FOR SOMEONE’S HAND nghĩa là HỎI CƯỚI và A FLY ON THE WALL nghĩa là NGƯỜI CHỨNG KIẾN MÀ KHÔNG AI THẤY. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG