Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Câu hỏi Yes/No Thì Quá khứ (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ php Thông dụng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn tới một mẫu câu rất phổ biến mà bạn sẽ thấy mọi người dùng hàng ngày, Có thể nói là đi đâu bạn cũng có thể nghe tới mẫu câu này và đó là câu hỏi Yes/No thì quá khứ.

XS
SM
MD
LG