Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: A little/little vs few/a few (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong khi little và a little chỉ được dùng với danh từ chỉ những thứ không đếm được thì few và a few thì được dùng với danh từ chỉ những thứ có thể đếm được. Tuy nhiên khi nào thì dùng little, a little, few, hay a few?

XS
SM
MD
LG