Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Should và Shall (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hai từ có vẻ giống nhau nhưng lại có nghĩa hơi khác một chút – should và shall. Should diễn tả một sự chắc chắn hoặc có khả năng. Vậy còn 'shall' thì sao?

XS
SM
MD
LG