Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Phủ định kép (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Phủ định kép là khi bạn dùng hai từ phủ định trong cùng một mệnh đề của một câu. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn cụ thể về hai loại phủ định kép.

XS
SM
MD
LG