Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Quá khứ đơn vs Hiện tại hoàn thành (VOA)


Thì quá khứ đơn để nói về một sự kiện trong quá khứ đã xảy ra tại một thời điểm nào đó. Thì hiện tại hoàn thành cho thấy một sự kiện trong quá khứ đã xảy ra vào một thời điểm không xác định.

XS
SM
MD
LG