Đường dẫn truy cập

Everyday Grammar

Ngữ pháp Thông dụng: Can/May/Could (VOA)


Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về mẫu câu xin phép làm gì đó sử dụng các từ như Can, May, Could.

XS
SM
MD
LG